top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

02-03 Yêu người lân cận như yêu mình


 

Câu gốc: “Vả, những điều răn này: Ngươi chớ phạm tội tà dâm, chớ giết người, chớ trộm cướp, chớ tham lam, và mọi điều răn khác nữa, bất luận điều nào, đều tóm lại trong một lời này: Ngươi phải yêu kẻ lân cận mình như mình” (câu 9).


Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao yêu thương là món nợ? Nhiều người thường hiểu lệch lạc về yêu thương như thế nào? Sứ đồ Phao-lô dạy thế nào về yêu người lân cận? Bạn áp dụng nguyên tắc yêu thương này như thế nào?


Sứ đồ Phao-lô dạy yêu thương như một món nợ (câu 8), mà nợ thì không thể không trả. Nợ yêu thương là một món nợ quá lớn vì bởi yêu thương Chúa Giê-xu đã hy sinh đền tội cho chúng ta, và Chúa cũng muốn chúng ta yêu anh chị em mình (I Giăng 4:7-20). Cho nên chúng ta phải trả nợ yêu thương mỗi ngày, hay nói cách khác, chúng ta phải sống yêu thương người lân cận mình mỗi ngày. Đó chính là làm trọn luật pháp (câu 10).


Tiếp theo, Sứ đồ Phao-lô đưa ra nguyên tắc, “phải yêu người lân cận mình như yêu mình.” Nhiều người hiểu chưa đúng, cho rằng yêu thương là phải chiều chuộng và đáp ứng yêu cầu của người mình yêu, như cha mẹ yêu con thì khi con đòi hỏi điều gì, cha mẹ phải chu cấp ngay. Trong I Cô-rinh-tô 9:24-27, Sứ đồ

Phao-lô dùng hình ảnh vận động viên chạy đua, ông nói trong câu 25: “Hết thảy những người đua tranh, tự mình chịu lấy mọi sự kiêng kỵ, họ chịu vậy để được mão triều thiên hay hư nát. Nhưng chúng ta chịu vậy để được mão triều thiên không hay hư nát.” Vận động viên yêu mình nhưng không chiều chuộng mình, mà vì yêu mình nên phải kiêng cữ trong ăn uống, tự giữ kỷ luật, luyện tập khắc khổ, để mong nhận được phần thưởng của cuộc đua. Vì thế, khi Sứ đồ Phao-lô dạy “Ngươi phải yêu kẻ lân cận mình như mình,” ông dùng hình ảnh yêu mình để dạy về yêu thương người lân cận. Tôi yêu tôi thể nào thì tôi cũng phải yêu người lân cận thể ấy. Tôi luôn mưu cầu lợi ích cho tôi thì tôi cũng phải làm điều ích lợi nhất cho người lân cận. Như vậy, yêu thương không phải là chiều chuộng nhưng yêu thương là tìm mọi cách để đem lại điều ích lợi nhất cho người mình yêu, kể cả đó là sự kiêng kỵ, kỷ luật. Lời Chúa dạy: “Vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, hễ ai mà Ngài nhận làm con, thì cho roi cho vọt” (Hê-bơ-rơ 12:6).


Tình yêu thương trong vòng con dân Chúa nhiều khi bị hiểu sai và áp dụng không đúng. Yêu thương đúng là giúp điều anh em mình cần để đem đến ích lợi tốt nhất chứ không phải đáp ứng điều anh chị em mình muốn để thỏa lòng nhau. Nhiều người vì sợ người khác đánh giá là họ không bày tỏ tình yêu của Chúa, hay sợ anh chị em mình buồn lòng mà không suy xét kỹ lưỡng xem liệu sự giúp đỡ có đem lại kết quả tốt hơn cho anh chị em mình không. Cầu xin Chúa cho chúng ta yêu nhau không những hết lòng nhưng cũng hết trí.


Bạn đã và đang thể hiện tình yêu thương như thế nào?


Lạy Chúa, tạ ơn Chúa đã dạy con yêu người lân cận như yêu mình. Xin cho con luôn sống yêu thương theo Lời Chúa dạy để đem đến điều lợi ích nhất cho nhau trong cuộc sống.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

42 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page