top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

02-04 Bí Quyết Không Ngã Lòng


 

Câu gốc: “Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sinh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng vô biên” (câu 17).


Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao nhiều người thường bị ngã lòng trước những hoạn nạn? Sứ đồ Phao-lô đưa ra bí quyết nào để không ngã lòng trước hoạn nạn? Bạn cần sống thế nào để vượt qua thách thức khi ngã lòng?


Trong phân đoạn Kinh Thánh này, Sứ đồ Phao lô nói đến những hoạn nạn của ông và của người theo Chúa. Khi lâm vào hoạn nạn, đau bệnh…, nhiều người thường suy nghĩ, lo lắng về những điều đang thấy được trước mắt, rồi cho rằng hoạn nạn mình đang gặp là quá nặng nề, không chịu đựng nổi, từ đó sinh ra chán nản, ngã lòng, tuyệt vọng. Có người còn coi đó là nỗi hổ thẹn của Cơ Đốc nhân khi nghe người ngoại gièm pha: “Nó theo Chúa mà lại bị vậy!”


Làm sao không ngã lòng nếu chỉ chăm nhìn vào hoạn nạn hoặc thân xác tiều tụy? Sứ đồ Phao-lô đã đưa ra bí quyết để không ngã lòng, đó là hãy nhớ rằng dù con người bề ngoài có như thế nào nhưng con người bên trong vẫn đang đổi mới “càng ngày càng hơn.” Chúng ta là một tạo vật mới của Đức Chúa Trời (II Cô-rinh-tô 5:17), được Chúa làm mới mỗi ngày. Thân xác này là nhà tạm có thể suy mòn, đổ nát, nhưng chúng ta sẽ có nhà đời đời trên trời (II Cô-rinh-tô 5:1). Sứ đồ Phao-lô đã khích lệ con dân Chúa đừng ngã lòng khi ông khuyên rằng hãy nhìn vào tương lai vinh quang đáng giá gấp trăm ngàn lần so với những “hoạn nạn nhẹ và tạm” trước mắt, như lời bài hát Bên Kia Bóng Mờ thật khích lệ, “Mặt trời hằng sáng soi trên tầng mây tối. Lời nghẹn ngào vướng môi, Chúa đã nghe rồi.” Hãy nhớ rằng cho dù hoạn nạn nặng nề nhất cũng chẳng đáng gì so với vinh quang cao trọng mà người vượt qua thách thức sẽ có được trong cõi đời đời! Và cũng hãy nhớ, “hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sẽ đem lại cho chúng ta vinh quang cao trọng và vĩnh cửu” (câu 17 BTTHĐ). Sứ đồ Phi-e-rơ cũng đã dạy sau khi tạm chịu khổ, Chúa sẽ khiến chúng ta vững vàng và được nên hoàn hảo (I Phi-e-rơ 5:10).


Để thấy được “sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng vô biên” đó, chúng ta phải có con mắt đức tin “chăm những sự không thấy được” chứ không phải con mắt xác thịt “chăm sự thấy được” (Giăng 20:29). Đó là lý do chúng ta không chỉ sống bởi đức tin mà còn chiến thắng được hoàn cảnh, vượt qua thách thức trong cuộc sống bởi đức tin (I Giăng 5:4; Hê-bơ-rơ 11:33). Đức tin chẳng những giúp chúng ta thấy được giá trị của Kho Báu Thiên Đàng để sẵn sàng đánh đổi cả gia tài mà theo Chúa (Ma-thi-ơ 13:44-46) mà còn giúp chúng ta thấy được tương lai vinh quang Chúa ban thưởng cho người vượt qua những thách thức trong cuộc sống, không bị ngã lòng trước những hoạn nạn, thử thách.


Bạn sẽ nói với lòng mình điều gì khi biết rằng sau hoạn nạn sẽ là vinh quang cho người vượt qua thử thách?


Lạy Cha Thánh! Xin thêm sức và đức tin để con chăm sự không thấy được, vượt qua mọi hoạn nạn nhẹ và tạm trong đời này. Xin giúp con vững tin để thấy vinh quang cao trọng hơn bội phần Chúa dành cho con trong cõi đời đời.


(c) 2024 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

46 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page