top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

02-04 Dành thời gian cho Chúa


 

Câu gốc: “Người có một em gái, tên là Ma-ri, ngồi dưới chân Chúa mà nghe Lời Ngài” (câu 39).


Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu và môn đệ ghé vào nhà ai? Hai chị em Ma-thê và Ma-ri đã làm gì? Chúa phán điều gì với bà Ma-thê? Bạn ưu tiên đầu tư khôn ngoan cho tâm linh mình như thế nào?


Đọc các sách Phúc Âm, chúng ta biết Chúa Giê-xu thân thiết với một gia đình sống tại làng Bê-tha-ni gồm có ba anh em: Ông La-xa-rơ, cô Ma-thê, và cô Ma-ri (Giăng 12:1-2). Chúa và các môn đệ thường ghé qua thăm họ khi có dịp đi ngang qua làng này. Tại đây, trước giả Lu-ca cho biết cô Ma-thê đã tiếp đón Chúa vào nhà mình khi Ngài đến làng Bê-tha-ni (câu 38).


Khi Chúa Giê-xu cùng các môn đệ vào nhà, cô Ma-thê bận rộn với việc phục vụ, tiếp đãi (câu 40), trong khi cô Ma-ri “ngồi dưới chân Chúa mà nghe Lời Ngài” (câu 39). Cô Ma-ri đã có sự chọn lựa khác với chị mình, cô tận dụng thời gian Chúa đến nhà để ưu tiên lắng nghe Lời Ngài dạy. Đối với cô Ma-ri, đó là điều quan trọng nhất trong thời điểm Chúa đến thăm. Cô nhận biết tầm quan trọng và ích lợi của việc “nghe Lời Ngài” nên đã dành trọn thời gian để lắng nghe những lời dạy dỗ từ vị khách đặc biệt của gia đình cô. Chính Chúa Giê-xu cũng từng phán: “Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời” (Ma-thi-ơ 4:4). Lời Chúa là thức ăn nuôi dưỡng đời sống thuộc linh, và thời gian ở bên Chúa là thì giờ quý giá để xây dựng mối liên hệ với Ngài. Cô Ma-ri đã đầu tư vô cùng khôn ngoan cho tâm linh của mình.


Trong khi cô Ma-ri ngồi nghe Lời Chúa thì cô Ma-thê lại “mảng lo về việc vặt” nên đã đánh mất thời gian quý giá bên Chúa. Chính sự bận rộn khiến cho cô mệt mỏi và dễ nổi giận. Cô đã ganh tị với em mình và đến trách Chúa sao không để ý (câu 40). Chúa Giê-xu chỉ dạy cho cô Ma-thê thấy điều nào là quan trọng hơn và em của cô đã chọn phần tốt nhất. Điều cần thiết nhất và là tốt nhất trong cuộc sống chính là dành thời gian ở bên Chúa, tương giao với Chúa và nghe Ngài dạy dỗ (câu 41-42).


Phục vụ Chúa là việc tốt và cần, nhưng phải phục vụ theo ý muốn của Ngài và làm trong sức của mình, chứ không phải “lo lắng và bối rối về nhiều việc.” Chúa Giê-xu đã dạy: “Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài” (Ma-thi-ơ 6:33). Chúa muốn con cái Chúa trước hết phải đặt ưu tiên vào việc tìm kiếm Chúa và nhận biết ý muốn của Ngài. Từ đó, chúng ta mới có thể phục vụ Chúa kết quả trong sự hướng dẫn và thêm sức của Chúa. Ngày nay, có nhiều Cơ Đốc nhân cũng giống cô Ma-thê, mãi lo việc vặt mà bỏ qua điều quan trọng và tốt nhất là dành thời gian đầu tư cho mối tương giao với Chúa và học hỏi Lời Ngài.


Bạn có ưu tiên dành thời gian cho Chúa trước hết trong mọi việc không?


Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì nhiều khi con bận rộn với công việc mà thiếu tương giao với Chúa. Xin giúp con kỷ luật bản thân trong việc ưu tiên dành thời gian tương giao với Chúa để con luôn sống đẹp ý Ngài.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

23 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page