top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

02-04 Kỷ luật trong nếp sống cầu nguyện


 

Câu gốc: “Khi Đa-ni-ên nghe rằng chỉ dụ đó đã ký tên rồi, thì về nhà mình. Tại đó, cứ một ngày ba lần, người quỳ gối xuống, cầu nguyện, xưng tạ trước mặt Đức Chúa Trời mình, như vẫn làm khi trước” (câu 10).


Câu hỏi suy ngẫm: Phản ứng của ông Đa-ni-ên trước chỉ dụ của vua như thế nào? Điều gì xảy ra với ông? Thái độ của vua ra sao? Đức Chúa Trời bảo vệ ông Đa-ni-ên như thế nào? Kỷ luật trong nếp sống cầu nguyện đem lại kết quả nào?


Do được Vua Đa-ri-út ưu ái và trọng dụng nên ông Đa-ni-ên bị các tể tướng và tổng đốc ganh tị. Họ tìm cách hại ông Đa-ni-ên nên lập mưu xin vua ký sắc lệnh cấm toàn dân không được kêu cầu thần nào khác ngoài vua trong ba mươi ngày. Sau khi hay tin vua đã ký chỉ dụ, ông Đa-ni-ên không hề lo sợ hay chùn bước trong đời sống cầu nguyện của mình. Vẫn theo thường lệ, ông lên phòng cao, mở cửa sổ hướng về Giê-ru-sa-lem và mỗi ngày ba lần quỳ gối cầu nguyện và ca ngợi Đức Chúa Trời (câu 10). Dù biết nguy hiểm có thể ập đến, nhưng không vì thế mà ông Đa-ni-ên “tạm ngưng” hay “tạm hoãn” thì giờ tương giao với Chúa mỗi ngày. Tấm lòng kính sợ Chúa và trung tín của ông dành cho Chúa không hề bị hoàn cảnh làm cho thay đổi. Kỷ luật trong đời sống cầu nguyện mỗi ngày của ông đã giúp ông thêm vững vàng tin cậy Chúa, không sợ nguy hiểm, khó khăn.


Đúng như kế hoạch của các tể tướng, họ kéo đến để bắt quả tang ông Đa-ni-ên đang cầu nguyện với Đức Chúa Trời mình. Họ liền tâu vua và ép vua phải thi hành sắc lệnh đã ký (câu 11-13). Vua rất đau lòng và muốn giải cứu ông Đa-ni-ên nhưng không thể thay đổi lệnh cấm đã ban hành. Vì thế, cuối cùng vua đành lòng sai đem ông Đa-ni-ên quăng vào hầm sư tử. Tuy nhiên, vua lại có lòng tin Đức Chúa Trời mà ông Đa-ni-ên bền lòng phục vụ sẽ giải cứu ông (câu 14-16). Sáng sớm hôm sau, vua vội đến hầm sư tử để kiểm tra. Đúng như lòng tin của vua, Đức Chúa Trời đã bảo vệ ông Đa-ni-ên được bình yên trước những con sư tử đói khát và hung dữ. Ông Đa-ni-ên được đem lên khỏi hầm, và trên thân thể ông không có một thương tích nào vì ông đã tin cậy Đức Chúa Trời mình (câu 19-23). Sau đó Vua Đa-ri-út ra lệnh cho toàn quốc “mọi người phải tôn kính và run sợ trước mặt Đức Chúa Trời của Đa-ni-ên” (câu 26 Bản Truyền Thống Hiệu Đính-BTTHĐ).


Chính đời sống kỷ luật trong sự cầu nguyện của ông Đa-ni-ên đã khiến cho vua và nhiều người chung quanh nhìn biết Đức Chúa Trời Hằng Sống và Quyền Năng. Nếu ông Đa-ni-ên chùn bước trước sắc lệnh của vua và không dám cầu nguyện với Chúa thì làm sao chính ông, Vua Đa-ri-út cũng như nhiều người khác kinh nghiệm được quyền tể trị, sự thành tín, và sự bảo vệ của Chúa trên người tin cậy Ngài? Làm sao Danh Chúa được bày tỏ trước muôn dân? Khi giữ kỷ luật cầu nguyện, chúng ta sẽ thêm mạnh mẽ để đối diện thử thách, khó khăn, và bền lòng cầu nguyện nhiều hơn.


Bạn có giữ kỷ luật cầu nguyện mỗi ngày không?


Lạy Chúa, xin giúp con học theo gương ông Đa-ni-ên giữ kỷ luật trong đời sống cầu nguyện mỗi ngày dù ở trong hoàn cảnh nào. Nguyện Danh Chúa được tôn cao qua đời sống con.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

37 views0 comments

Recent Posts

See All

Opmerkingen


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page