top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

02-05 Cầu nguyện - Hành trình với Chúa


 

Câu gốc: “Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho.”


Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu cho biết cách Đức Chúa Trời đáp ứng những nhu cầu và mong ước của con cái Ngài là gì? Ngày nay, nếu được xin, bạn sẽ xin gì? Nếu muốn gặp, bạn sẽ tìm gặp ai? Và đâu là cánh cửa bạn muốn mở?


Đức Chúa Trời quyền năng và vô hạn nên Ngài có thể thực hiện ý muốn Ngài bằng mọi cách, mọi lúc, mọi nơi. Tuy nhiên, thật lạ lùng khi Ngài chọn để hành động thông qua lời cầu nguyện của con dân Ngài. Nếu chúng ta chưa thực hành sự cầu nguyện đúng như sự dạy dỗ của Lời Chúa thì sẽ chưa đủ trưởng thành để sống và làm vinh quang Đức Chúa Trời.


Chúa Giê-xu dạy “hãy xin, sẽ được,” thế nhưng cầu nguyện không chỉ là vấn đề xin và nhận được những gì mình xin, nhưng còn là “tìm” và “gặp.” Nói cách khác, cầu nguyện là một hành trình yêu thương mong mỏi tìm gặp Đức Chúa Trời cùng sự cao đẹp và tốt lành của Ngài. Nếu đến với Chúa chỉ để xin thì đời sống tâm linh chúng ta thật nghèo nàn và đáng thương, nhưng hãy như ông Môi-se, “xin Ngài cho tôi xem sự vinh hiển của Ngài!” (Xuất Ê-díp-tô Ký 33:18), hay như Vua Đa-vít chỉ xin một điều, “Ấy là tôi muốn trọn đời được ở trong Nhà Đức Giê-hô-va, để nhìn xem sự tốt đẹp của Đức Giê-hô-va, và cầu hỏi trong đền của Ngài” (Thi-thiên 27:4).


Đâu là điều chúng ta muốn “xin” ngay trong thời điểm này? Có bao giờ gánh nặng về nhu cầu vật chất khiến chúng ta quên rằng: “Cha các ngươi biết các ngươi cần sự gì trước khi chưa xin Ngài” (Ma-thi-ơ 6:8)? Và những khó khăn trong cuộc sống khiến chúng ta quên đi ưu tiên của đời sống không phải là tìm kiếm sự đáp ứng nhu cầu vật chất mà là “tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài” (Ma-thi-ơ 6:33).


Đâu là “cửa” chúng ta muốn gõ để bước vào? Phải chăng đó là “cửa” cơ hội kinh doanh, hay thăng tiến trong xã hội? Có bao giờ chúng ta nhận ra có một “cửa” quan trọng hơn cần phải “gõ”, đó là cánh cửa mở ra những cánh đồng truyền giáo để đem Phúc Âm đến cho nhiều người? Sứ đồ Phao-lô nói: “Nhưng tôi sẽ ở lại thành Ê-phê-sô cho đến lễ Ngũ Tuần, vì tại đó có một cái cửa lớn mở toang ra cho công việc tôi, lại có nhiều kẻ đối địch” (I Cô-rinh-tô 16:8-9). Cánh cửa này mở ra sẽ có “nhiều kẻ đối địch” nhưng đó cũng là cánh cửa cơ hội cứu người-đó là cánh cửa chúng ta nên ưu tiên “gõ” và xin Chúa cho mình bước vào.


Hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời ban phước cho chúng ta để chúng ta có thể trở thành nguồn phước cho người khác. Do đó, hãy xin, sẽ được, nhưng đừng dừng lại tại đó mà hãy tìm kiếm Chúa và ý muốn Ngài để gặp được và khiến chúng ta mỗi ngày trưởng thành hơn, và cũng hãy gõ những cánh cửa cơ hội để có thể sống cuộc đời ban cho.


Bạn có khao khát được biết Chúa ngày càng hơn không?


Lạy Chúa, lòng con khao khát được biết Chúa ngày càng hơn. Xin cho con được thấy vinh quang và tốt đẹp của Ngài, và xin dùng con để đưa dắt nhiều người cùng đến để tìm gặp Ngài như chính con.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

47 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page