top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

02-05 Tình yêu tha thứ


 

Câu gốc: “Kẻ nào lấp giấu tội lỗi tìm cầu điều tình ái; Còn ai nhắc lập lại điều gì chia rẽ bạn bậu thiết cốt” (Bản Truyền Thống—BTT). “Người nào che đậy lỗi lầm, tìm kiếm tình yêu thương, còn ai nhắc đi nhắc lại vấn đề, chia rẽ tình bạn thân thiết” (BTTHĐ).


Câu hỏi suy ngẫm: Tình yêu mang đặc tính gì và kết quả là gì? Bạn áp dụng đặc tính này cụ thể ra sao? Điều gì khích lệ bạn cư xử với bạn hữu như vậy?


Dù chúng ta biết ơn Chúa về Hội Thánh nhưng trên thực tế đã nhiều lần một số anh chị em khiến chúng ta thất vọng vì những lầm lỗi của họ đối với mình, và chúng ta thường có phản ứng mạnh mẽ với họ. Có thể nói khi chúng ta càng yêu mến người nào thì sự tổn thương người đó đem lại cho chúng ta sẽ càng lớn.

Tại đây, Lời Chúa dạy chúng ta “tìm kiếm tình yêu thương” khi đối diện với lầm lỗi của anh chị em mình qua việc “che đậy lỗi lầm” của họ. Khi anh chị em mình phạm lỗi lầm, chúng ta có quyền phản ứng mạnh mẽ, vạch trần sai phạm của họ, nhưng chúng ta cũng có quyền chọn một giải pháp khác là “che đậy” lỗi lầm đó. “Che đậy lỗi lầm” là gì? Ông Gia-cơ dạy: “Hỡi anh em, trong vòng anh em nếu có ai lầm lạc cách xa lẽ thật mà có người khác làm cho nó trở lại, thì phải biết rằng kẻ làm cho người có tội trở lại, bỏ đường lầm lạc, ấy là cứu linh hồn người khỏi sự chết và che đậy vô số tội lỗi” (Gia-cơ 5:19-20). Như vậy, “che đậy tội lỗi” không phải là không thấy, xem thường, hay bỏ qua tội lỗi, nhưng là không nhìn thấy người đó lúc nào cũng tội lỗi, không đến với họ bằng sự xét đoán khắt khe, nhưng biết chấp nhận, yêu thương và giúp cho người đó “trở lại, bỏ đường lầm lạc” để “cứu linh hồn người khỏi sự chết.”


Châm-ngôn 17:9 không dạy chúng ta đừng giúp anh chị em mình sửa sai khi họ phạm tội nhưng là đừng “nhắc đi nhắc lại vấn đề,” nghĩa là đừng giữ thành kiến và đừng bêu xấu sai phạm của họ cho nhiều người biết. Hành động như vậy sẽ “chia rẽ tình bạn thân thiết” và làm rạn nứt mối thông công trong Hội Thánh, trong khi Chúa Giê-xu dạy rằng ngay cả khi kỷ luật thì mục đích cũng là để “được anh em lại” (Ma-thi-ơ 18:15).


Khi đối diện với những sai phạm của anh chị em thì hãy nhớ rằng chúng ta cũng chỉ là những tội nhân đáng chết nhưng Chúa Giê-xu đã chết thế cho chúng ta để tội lỗi của chúng ta được che phủ trong sự công nghĩa của Ngài, và bởi đó chúng ta mới có thể đứng trước sự hiện diện thánh của Đức Chúa Trời. Nhận thức này sẽ giúp chúng ta hoàn thành mệnh lệnh: “Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy” (Ê-phê-sô 4:32).


Bạn có thường hay nhắc đi nhắc lại tội lỗi của người khác không?


Tạ ơn Chúa vì tình yêu và ân sủng quá lớn của Ngài trên con khi tha thứ tội lỗi con và cho con trở nên con cái Ngài. Xin giúp con yêu Chúa và yêu anh chị em con càng hơn để con có thể tha thứ và gây dựng anh chị em trong tình yêu của Ngài.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

43 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page