top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

02-05 Trung tín trò chuyện với Cha


 

Câu gốc: “Tại đó, cứ một ngày ba lần, người quỳ gối xuống, cầu nguyện, xưng tạ trước mặt Đức Chúa Trời mình, như vẫn làm khi trước” (câu 10b).


Câu hỏi suy ngẫm: Ông Đa-ni-ên đang ở đâu và giữ vị trí gì? Vì sao hai quan thượng thư và các quan trấn thủ muốn hại ông? Giữa hoàn cảnh nguy hiểm đến tính mạng, ông vẫn trung tín làm gì? Ông Đa-ni-ên đã để lại tấm gương tuyệt vời nào?


Ông Đa-ni-ên bị bắt lưu đày qua Ba-by-lôn từ tuổi niên thiếu. Do đức tin tuyệt đối nơi Đức Chúa Trời nên ông được Chúa ban phước đặc biệt tại nơi đất khách quê người. Vì thế, ông đã phục vụ qua bốn đời vua (Đa-ni-ên 1:3-21). Trong triều đại Vua Đa-ri-út, ông được bổ nhiệm làm một trong ba chức quan thượng thư. Do ông có Thần của Chúa ở cùng nên luôn vượt trội hơn các thượng thư cùng các quan trấn thủ khác, vì thế vua có ý định lập ông cai trị toàn quốc (câu 1-3). Vì được vua trọng dụng nên ông Đa-ni-ên bị các quan thượng thư, quan trấn thủ khác ganh tị và tìm cách bắt bẻ ông, nhưng họ không tìm được một lỗi lầm hoặc lý do nào nơi ông cả. Cuối cùng họ lập mưu dựa trên đức tin nơi Đức Chúa Trời của ông mới mong hại được ông (câu 5). Họ xin vua lập một chiếu chỉ cấm mọi người không ai được kêu cầu bất cứ thần nào khác ngoài vua trong ba mươi ngày. Nếu ai trái lệnh sẽ bị quăng vào hang sư tử. Vua Đa-ri-út đã đồng ý ký vào lệnh cấm đó.


Đây là cái bẫy để bắt và giết ông Đa-ni-ên. Tuy biết điều đó, nhưng ông hoàn toàn không sợ con người hay lo cho mạng sống mình mà từ bỏ Đức Chúa Trời của ông. Khi biết tin về sắc lệnh đó, thay vì lo lắng, sợ hãi, ông Đa-ni-ên vẫn can đảm và trung tín giữ thói quen cầu nguyện và thưa chuyện với Chúa hằng ngày. Kinh Thánh cho biết, mỗi ngày ông vẫn mở cửa sổ hướng về Giê-ru-sa-lem quỳ gối cầu nguyện và ca ngợi Đức Chúa Trời ba lần như ông vẫn thường làm (câu 10). Sắc lệnh của vua, mưu đồ của kẻ thù vẫn không ngăn được ông trò chuyện với Cha Thiên Thượng của mình. Chính sự trung tín tương giao với Chúa đã thêm cho ông Đa-ni-ên sức mạnh và lòng can đảm để đối diện với khó khăn nguy hiểm. Dù bị quăng vào hang sư tử, ông vẫn cương quyết không chối bỏ Chúa của mình.


Đối diện với hoàn cảnh hiểm nguy, khó khăn, không có một người nào hay thế lực nào có thể cứu chúng ta được. Càng gặp khó khăn càng phải chạy đến với Chúa, thưa chuyện với Ngài để Chúa thêm năng lực, ban khôn ngoan, và lòng can đảm cho chúng ta vượt qua. Ông Đa-ni-ên đã để lại tấm gương tuyệt vời về sự trung tín trò chuyện với Cha Thiên Thượng dù hoàn cảnh ra sao. Mỗi chúng ta cần đầu tư thời gian trò chuyện với Cha để luôn vững vàng trước mọi nghịch cảnh trong cuộc sống.


Bạn có trung tín thưa chuyện với Chúa mỗi ngày không? Có điều sợ hãi nào lấn át thì giờ đến với Cha không?


Lạy Chúa, dù hoàn cảnh ra sao, xin giúp con học theo gương ông Đa-ni-ên cứ trung tín trò chuyện, tương giao với Chúa mỗi ngày để con nhận được sức mạnh thuộc linh vượt qua mọi nghịch cảnh trong cuộc sống.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

40 views

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page