top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

02-06 Cầu nguyện cho nhu cầu


 

Câu gốc: “Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày.”


Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu dạy Cơ Đốc nhân phải làm gì cho những nhu cầu trong đời sống hằng ngày? Vì sao điều này rất quan trọng? Bạn đang đáp ứng nhu cầu trong đời sống mình thế nào? Lời cầu nguyện này nhắc nhở bạn điều gì?


Sự dạy dỗ của Chúa Giê-xu về cầu nguyện cho thấy không có gì sai trật khi cầu xin những vấn đề thuộc thể. “Đồ ăn” không chỉ nói về thực phẩm nhưng nói về những nhu cầu thuộc thể nói chung như lương thực, sức khỏe, công việc… Và khi chúng ta cầu nguyện: “Xin cho chúng con…” nói lên sự nhận biết Chúa chính là nguồn đáp ứng nhu cầu thuộc thể trong đời sống chúng ta. Con dân Chúa phải siêng năng làm việc để đáp ứng nhu cầu cho mình và gia đình (II Tê-sa-lô-ni-ca 3:10-15), nhưng cũng phải nhận thức mọi sự chúng ta có đều đến từ Chúa, không phải do nỗ lực của chính mình. Người Ít-ra-ên trong hoang mạc, mỗi ngày phải cực nhọc để nhặt lấy ma-na mà ăn, họ được nuôi sống bởi ma-na đến từ Chúa, nhưng nỗ lực của họ là để nhận lãnh thực phẩm Chúa ban cho. Ngày nay, nếu Chúa không ban cho thời gian, cơ hội, khả năng, sức khỏe… thì chúng ta sẽ nhận được gì với nỗ lực của mình? Nhận thức này đem chúng ta đến bốn thái độ quan trọng: Thứ nhất, biết ơn Chúa về những gì mình đang có và không kiêu ngạo. Thứ hai, thỏa lòng với những gì mình đang có và không mặc cảm. Thứ ba, tin cậy nơi sự ban cho của Chúa không phải là lý do khiến chúng ta biếng nhác, bỏ bê công việc. Thứ tư, không kiếm sống bằng những công việc không vui lòng Chúa.


Lời cầu nguyện Chúa dạy, xin Chúa ban cho chúng ta những nhu cầu có cần trong “hôm nay.” Từ ngữ này bày tỏ sự tin cậy Chúa liên tục, mỗi ngày. Khi ở trong cơn khốn khó, chúng ta luôn cầu xin Chúa tiếp trợ, nhưng khi đã đủ ăn đủ mặc, bao nhiêu người thật sự mỗi ngày vẫn khiêm nhường thưa với Chúa rằng, Lạy Chúa, xin tiếp trợ cho con trong ngày hôm nay?


Lời cầu xin đáp ứng nhu cầu thuộc thể càng có ý nghĩa hơn khi người cầu nguyện xin Chúa đáp ứng nhu cầu cho “chúng con,” mà không phải chỉ là cho “con.” Chúng ta không chỉ cầu nguyện cho chính mình và gia đình mình nhưng cũng đừng quên nghĩ đến những anh chị em khác của chúng ta. Chúa có thể ban cho chúng ta đồ ăn như thế nào? Qua những cơ hội làm việc, nhưng cũng có thể qua người khác. Thế thì khi cầu nguyện xin Chúa ban cho mình đồ ăn mỗi ngày, chúng ta cũng hãy sẵn sàng để Chúa dùng mình làm nguồn cung ứng “đồ ăn” cho anh chị em mình. Mỗi khi chúng ta cầu nguyện xin Chúa chu cấp nhu cầu cho mình thì cũng phải sẵn sàng chia sẻ tiền bạc, thực phẩm, hoặc dành thì giờ để nghe anh chị em mình tâm sự và giúp nhau trong việc học, việc làm…


Bạn đang cầu xin “đồ ăn đủ ngày” hay cầu xin mọi nhu cầu bạn muốn?


Tạ ơn Chúa vì sự tốt lành và thành tín cùng sự quan phòng, chăm sóc của Ngài trên con và gia đình con. Xin Chúa dùng con để bày tỏ tình yêu thương của Ngài cho những người khốn khó Ngài đặt bên cạnh con.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

21 views

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page