top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

02-07 Cầu nguyện cho tâm linh

Updated: Feb 7, 2022


 

Câu gốc: “Xin tha tội lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi; xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác!”


Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu dạy Cơ Đốc nhân phải cầu nguyện điều gì cho tâm linh của mình? Lời cầu nguyện này cho biết ưu tiên trong đời sống bạn là gì? Điều gì giúp bạn biết sợ tội và tránh xa điều ác?


Một số Cơ Đốc nhân chỉ quan tâm “Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày,” và không nhận ra đời sống tâm linh còn quan trọng và quý giá hơn đời sống thuộc thể. Chính vì vậy Chúa Giê-xu dạy chúng ta phải cầu nguyện cho tâm linh mình, “Xin tha tội lỗi cho chúng con,” trong nguyên nghĩa là, “Xin tha cho chúng con những món nợ của chúng con.” Chúng ta phạm tội hay mắc nợ với ai? Cả với Chúa và với người, nhưng nói đúng hơn, dù chúng ta có phạm tội với ai chăng nữa cũng vẫn là chúng ta phạm tội và mắc nợ với Chúa. Lời cầu nguyện này nhắc chúng ta rằng tội lỗi là vấn đề nghiêm trọng, phạm đến chính Đức Chúa Trời, và chúng ta không thể làm gì để có thể trả nổi món nợ tội lỗi mà chỉ có thể xin sự tha thứ bởi ân sủng của Đức Chúa Trời mà thôi!


Nhưng một tấm lòng nhận biết tội và ăn năn phải được thể hiện qua thái độ của chúng ta với những tội nhân khác, “như chúng con cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con.” Không phải sự tha thứ của Chúa tùy thuộc vào cách chúng ta tha thứ người khác, nhưng không tha thứ cho người khác là bằng chứng mạnh mẽ và rõ ràng rằng chúng ta không thật sự nhận biết tội lỗi mình phạm cùng Đức Chúa Trời và không thật sự ăn năn, do đó cũng sẽ không nhận được sự tha thứ từ Ngài. Như vậy, chúng ta không được Chúa tha thứ không phải vì ân sủng của Chúa quá nhỏ bé mà vì chúng ta không thật sự nhận biết tội lỗi của mình và ăn năn.


Hơn thế nữa, một người con Chúa thật sẽ sợ tội và muốn tránh xa điều ác, “Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, mà cứu chúng con khỏi điều ác!” Lời cầu nguyện này bày tỏ một tấm lòng sợ tội và là một nhận thức về sự yếu đuối của chính mình. Đây cũng là nhận thức của một người xem trọng mối liên hệ với Đức Chúa Trời, sợ làm Chúa buồn, sợ bị ngăn trở với Chúa. Nhiều Cơ Đốc nhân nghĩ rằng Chúa đòi hỏi nhiều quá nên cảm thấy mệt mỏi trong mối liên hệ với Chúa. Nhưng một Cơ Đốc nhân yêu Chúa thật sự thì sẽ thấy mình cần Chúa, xem Chúa là ưu tiên, và không muốn làm Chúa buồn.


Cuộc đời này có nhiều điều ác và nhiều người ác: nói xấu, phản bội, dối trá, lừa gạt… nhưng chúng ta hãy cầu nguyện xin Chúa giữ mình đừng phạm tội, đừng lấy ác trả ác (Rô-ma 12:17; I Phi-e-rơ 3:9). Nói cách khác, mỗi ngày chúng ta hãy cầu xin Chúa cứu mình khỏi điều ác, và cũng xin Chúa cứu mình khỏi làm ác với người khác.


Bạn cầu nguyện cho nhu cầu thuộc thể hay tâm linh nhiều hơn?


Lạy Chúa, xin giúp con mỗi ngày sống thánh khiết hơn, biết nhạy bén với tội lỗi để tránh xa tội lỗi, và sống cuộc đời làm hài lòng Chúa và vinh quang Ngài.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

25 views

Recent Posts

See All

Comentarios


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page