top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

02-07 Tình yêu cảm thông


 

Câu gốc: “Ai hát cho lòng buồn thảm nghe, khác nào kẻ lột áo mình khi ngày lạnh, và như giấm đổ trên diêm tiêu vậy.”


Câu hỏi suy ngẫm: Những điều nào không nên làm khi bạn hữu gặp hoàn cảnh đau đớn? Kinh Thánh dạy Cơ Đốc nhân nên làm gì cho những người đang buồn thảm (xem thêm Rô-ma 12:15; I Cô-rinh-tô 12:26)?


Giăng 11:35 ghi “Đức Chúa Giê-xu khóc,” cho biết nhân tánh của Chúa Giê-xu, nhưng về phương diện tình cảm con người thì đó là một hình ảnh tuyệt đẹp về tình yêu của Chúa Giê-xu dành cho bạn mình là ông La-xa-rơ và sự cảm thông sâu sắc với nỗi buồn của cô Ma-thê và cô Ma-ri. Châm-ngôn 17:17 dạy: “Bằng hữu thương mến nhau luôn luôn; và anh em sinh ra để giúp đỡ trong lúc hoạn nạn.” Tình bạn thật khó nhận biết trong hoàn cảnh thuận lợi hay trong các bữa tiệc vui vẻ, nhưng được bày tỏ rõ rệt khi bạn hữu ở trong “hoạn nạn.” Những giọt nước mắt chân tình của Chúa Giê-xu chắc đã an ủi gia đình những người bạn của Ngài biết bao! Bạn hữu thật sẽ nhạy bén với những đau đớn, tổn thương trong tâm hồn và tâm linh của nhau. Họ sẽ là những người “vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc” (Rô-ma 12:15). Người vô tâm, vô cảm với những đau đớn của người khác không thể là một bạn hữu tốt.


Châm-ngôn dạy, “Ai hát cho lòng buồn thảm nghe, khác nào kẻ lột áo mình khi ngày lạnh.” Đó là hành động không thích hợp và thiếu đồng cảm. Chỉ có kẻ thù mới vui mừng khi người khác đau khổ. Để nhấn mạnh thêm ý tưởng này, trước giả so sánh “như giấm đổ trên diêm tiêu vậy.” Giấm kết hợp với diêm tiêu sẽ tạo nên một phản ứng hóa học, làm cho sôi lên và làm mất đi tác dụng của cả hai. Nói cách khác, trong khi sự vô cảm phá hoại tình bạn thì sự cảm thông là một trong những điều quan trọng để tạo nên tình bằng hữu thắm thiết.


Ngày nay, chúng ta được đặt trong Hội Thánh để trở nên những anh chị em trong cùng Gia Đình của Đức Chúa Trời, và cũng là những chi thể trong Thân Thể Chúa, chúng ta hãy sống cuộc đời yêu thương và bày tỏ tình yêu cùng sự cảm thông khi anh chị em mình đau đớn, thất bại, hay gặp những hoạn nạn trong đời sống. Khi Sứ đồ Phao-lô viết thư cho các tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô, một Hội Thánh đang bị chia rẽ vì sự kiêu ngạo và tội lỗi, ông khuyên họ rằng: “Lại, trong các chi thể, khi có một cái nào chịu đau đớn, thì các cái khác đều cùng chịu; và khi một cái nào được tôn trọng, thì các cái khác đều cùng vui mừng” (I Cô-rinh-tô 12:26).


Đối với gia đình ông La-xa-rơ thì câu Kinh Thánh ngắn nhất “Đức Chúa Giê-xu khóc” lại có ý nghĩa nhất. Trong nhiều hoàn cảnh lời nói sẽ trở thành vô nghĩa, nhưng thời gian yên lặng bên cạnh nhau, những giọt nước mắt đồng cảm, nắm tay chân tình sẽ có sức mạnh lớn lao để rịt lành vết thương của anh chị em mình.


Bạn có sống đúng với tinh thần vui với người vui và khóc với người khóc không?


Lạy Chúa, xin cho con có tấm lòng của Chúa để đồng cảm với anh chị em con trong lúc họ đối diện với những đau đớn trong đời sống. Xin cho Hội Thánh con trở nên một mái nhà ấm áp để che chở cho mọi người.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

25 views

Recent Posts

See All

Comentarios


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page