top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

02-08 Yêu kẻ thù


 

Câu gốc: “Song các ngươi hãy yêu kẻ thù mình; hãy làm ơn, hãy cho mượn, mà đừng ngã lòng” (câu 35a).


Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu đưa ra đặc điểm nào của tình yêu thường thấy trong thực tế? Từ đó Ngài khuyên con dân Chúa điều gì? Kết quả của việc làm đó là gì? Làm thế nào để bạn có thể làm được điều đó?


Trong những lời dạy dỗ của Chúa Giê-xu thì lời dạy “yêu kẻ thù” và “làm ơn” cho họ là điều gây ngạc nhiên cho nhiều người nhất. Trong câu 27-28 trước đó Chúa cũng phán: “Hãy yêu kẻ thù mình, làm ơn cho kẻ ghét mình, chúc phước cho kẻ rủa mình, và cầu nguyện cho kẻ sỉ nhục mình.” Đây là giới răn mà con dân Chúa cảm thấy rất khó thực hiện. Nhưng khi chúng ta đã đóng đinh con người cũ với Chúa, mặc lấy con người mới và sẵn sàng vâng theo Lời Chúa dạy, nhờ sức Chúa ban thì chúng ta sẽ làm được.


Trong thực tế, chúng ta dễ yêu mến người yêu mến mình, sẵn lòng giúp đỡ người giúp đỡ mình. Rồi khi chúng ta cho ai mượn gì cũng luôn mong họ trả lại đầy đủ, thậm chí đôi khi còn muốn được họ đền ơn. Đó là lối sống bình thường trong xã hội con người. Chúa còn nhấn mạnh ngay cả người tội lỗi cũng làm như vậy (câu 32-33). Tuy nhiên, ở đây Chúa Giê-xu muốn chúng ta phải có một nếp sống vượt trên lẽ thường tình ấy. Ngài đòi hỏi chúng ta phải có lối sống không theo tiêu chuẩn con người nhưng theo tiêu chuẩn của Ngài. Chúng ta không chỉ yêu và làm ơn cho những người yêu mến chúng ta mà thôi, nhưng chúng ta phải “yêu kẻ thù” và “làm ơn cho kẻ ghét mình” (câu 27, 35a). Yêu người yêu mình là tình yêu tự nhiên theo trái tim, nhưng khi yêu kẻ thù là chúng ta làm theo Lời Chúa. Khi ấy chúng ta cần phải dùng đến cả ý chí và lý trí cùng sự thêm sức của Chúa. Điều này đòi hỏi một sự cố gắng có ý thức. Chính Chúa Giê-xu bày tỏ tình yêu ấy qua việc Ngài chết cho toàn nhân loại, trong đó có cả những kẻ chống nghịch Ngài. Trên thập tự giá, Ngài cầu thay cho những người phỉ báng và đóng đinh Ngài. Là con cái Chúa, Ngài muốn chúng ta cũng noi gương Ngài mà yêu kẻ thù và làm ơn cho họ.


Tình yêu có thể biến thù thành bạn, đổi hận ra vui. Những kẻ thù được nói đến ở đây chính là những người đang bức hại Cơ Đốc nhân (câu 22). Vì thế, Chúa muốn chúng ta yêu kẻ thù để có thể giúp họ thay đổi và là cơ hội cho họ nhận biết tình yêu của Chúa. Làm ơn cho họ là làm mọi điều để đáp ứng nhu cầu và mang đến lợi ích cho họ. Có thể chúng ta sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi, thậm chí bị khinh bỉ hay cười nhạo, nhưng chắc chắn việc làm này sẽ có kết quả tốt đẹp. Và chính Chúa đã hứa phần thưởng của chúng ta sẽ lớn lắm, và chúng ta sẽ là con của Đấng Chí Cao (câu 35b).


Bạn có từng yêu hay giúp đỡ một kẻ thù nào chưa? Hãy thực hành việc này ngay hôm nay!


Lạy Chúa, con thường yêu người yêu con và giúp người giúp con. Qua bài học này, xin Chúa ban cho con năng lực để con có thể yêu kẻ thù mình và làm ơn cho kẻ ghét con.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

47 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page