top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

02-09 Hậu quả của sự bội đạo


 

Câu gốc: “…nếu lại vấp ngã, thì không thể khiến họ lại ăn năn nữa, vì họ đóng đinh Con Đức Chúa Trời trên thập tự giá cho mình một lần nữa, làm cho Ngài sỉ nhục tỏ tường” (câu 6).


Câu hỏi suy ngẫm: Trước giả thư Hê-bơ-rơ đưa ra lời cảnh báo cho những ai? Số phận người bội đạo sẽ ra sao? Làm sao để không đi vào con đường bội đạo?


Trước giả thư Hê-bơ-rơ cảnh báo những tín hữu Do Thái “đã được soi sáng một lần, đã nếm sự ban cho từ trên trời, dự phần về Đức Thánh Linh, nếm đạo lành Đức Chúa Trời, và quyền phép của đời sau” (câu 4-5). Họ là những người đã nghe, đã biết, hơn nữa đã kinh nghiệm quyền năng và phước hạnh của Tin Lành. Từ “vấp ngã” chỉ về việc quay trở lại với những tín điều của Do Thái giáo trước đây, khước từ món quà cứu rỗi qua sự chết của Chúa Giê-xu trên cây thập tự mà cậy sự công bình theo luật pháp. Có một thực tế đáng buồn mà nhiều người chúng ta đã từng chứng kiến, đó là một ai đó từng trung tín nhóm lại, ngay cả sốt sắng trong công việc Chúa, có thể giữ những chức vụ trong Hội Thánh, nhưng về sau lại lui đi trong đức tin, tuyên bố mình không phải là Cơ Đốc nhân nữa!


Những người vấp ngã như vậy “không thể nào phục hồi để ăn năn được, vì chính họ đóng đinh Con Đức Chúa Trời một lần nữa, và công khai sỉ nhục Ngài” (câu 6 BTTHĐ). Chúa Giê-xu đã chết trên thập tự giá để giải thoát họ ra khỏi những điều trước đây từng cầm giữ họ, là tội lỗi và luật pháp, là sự kiêu ngạo và thái độ nỗ lực để tự cứu mình. Chúa Giê-xu tự đặt Ngài vào chỗ đáng ra thuộc về họ, để họ được đặt vào chỗ mà họ không đáng được hưởng là trở nên con cái Đức Chúa Trời. Một khi họ lựa chọn khước từ Chúa, hậu quả sẽ là sự hư mất đời đời vì không còn cơ hội để ăn năn được nữa.


Để không bị vấp ngã, trước hết hãy nhận thức đời sống đức tin của chính mình như Sứ đồ Phao-lô đã nhìn nhận, “khi tôi yếu đuối, ấy là lúc tôi mạnh mẽ” (II Cô-rinh-tô 12:10b). Một nguyên tắc rất rõ ràng mà Chúa Giê-xu đã chỉ ra là “xem trái biết cây.” Trong hai câu 7-8, trước giả thư Hê-bơ-rơ cũng dùng ví dụ về hai loại đất: đất sản sinh hoa màu, ích lợi cho nhà nông là đất tốt, có giá trị; đất chỉ sinh gai gốc thì vô giá trị và đáng bỏ đi. Người tin Chúa thật phải bày tỏ bông trái của Thánh Linh, phải biến đổi và kết quả cho Chúa mỗi ngày qua sự tăng trưởng tâm linh chứ không thể nào “xưa sao nay vậy.” Người tin Chúa thật sẽ luôn neo chặt linh hồn mình vào Chúa, và Đức Thánh Linh sẽ gìn giữ người ấy không đi vào con đường bội đạo.


Đời sống thuộc linh của bạn có đang bày tỏ bông trái Thánh Linh của người có đức tin thật hay không?


Tạ ơn Chúa vì những lời hứa, sự khích lệ của Ngài trong Kinh Thánh, và cả những lời cảnh báo giúp con nghiêm túc nhìn lại đức tin của con, để con biết sợ hãi trước hậu quả kinh khiếp của sự bội đạo. Xin giúp con luôn neo chặt linh hồn con trong Chúa để không bao giờ rời xa Ngài.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

36 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page