top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

02-09 Sợi dây liên kết hoàn hảo


 

Câu gốc: “Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành” (câu 14).


Câu hỏi suy ngẫm: Con cái Chúa cần nhớ mình là ai? Cần phải mặc lấy điều gì và học theo gương ai? Điều quan trọng nhất là gì và được ví sánh ra sao? Tình yêu thương giúp bạn sống thế nào với mọi người?


Sứ đồ Phao-lô nhắc lại cho các tín hữu tại Cô-lô-se nhớ rằng họ là “dân được tuyển chọn, là người thánh và rất yêu dấu của Đức Chúa Trời.” Đó là một đặc ân rất lớn dành cho họ. Đặc ân này có ba đặc điểm giống như Chúa Giê-xu. Ngài cũng là “Đấng được chọn” (Lu-ca 23:35), là “Đấng Thánh” (Mác 1:24), và là “Con yêu dấu” của Đức Chúa Trời (Mác 9:7). Mục đích Sứ đồ Phao-lô đề cập đến những điều này là để nhấn mạnh rằng con cái Chúa thừa hưởng những đặc điểm như Chúa Giê-xu thì cần phải có đời sống giống như Ngài. Và để trở nên giống như Chúa thì chúng ta cần “phải mặc lấy lòng thương xót, nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục” (câu 12). Đây cũng chính là những đặc tính của Đức Chúa Trời.


Giữa bối cảnh xã hội có sự phân biệt đối xử với nhau theo giai cấp, địa vị thì Cơ Đốc nhân phải sống trong tinh thần của Đấng Christ. Khi con cái Chúa mặc lấy những đặc điểm giống Chúa trong đời sống thì nếu có mâu thuẫn, “phàn nàn” gì với anh chị em khác, chúng ta sẽ dễ dàng “nhường nhịn nhau và tha thứ nhau.” Thêm một động cơ rất mạnh mẽ giúp chúng ta có thể tha thứ cho người khác ấy chính là nhớ lại ơn tha thứ Chúa đã dành cho mình (câu 13). Khi nghĩ đến những tội lỗi từng vi phạm, những sai lầm mình từng mắc phải, chúng ta sẽ thấy mình chẳng xứng đáng để được làm con cái Chúa, nhưng Chúa đã sẵn sàng tha thứ cho chúng ta, điều đó khiến chúng ta có thể tha thứ cho anh chị em mình.


Tuy nhiên, điều quan trọng trên hết là “phải mặc lấy tình yêu thương” (câu 14). Dù chúng ta có lòng thương xót, nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục và tha thứ mà lại thiếu tình yêu thương thì tất cả đều vô nghĩa (I Cô-rinh-tô 13). Vì tình yêu chính là sợi dây liên kết toàn hảo. Tình yêu giống như mắc xích cột chặt con cái Chúa trong sự hiệp nhất. Tình yêu giúp chúng ta có thể dễ dàng bày tỏ lòng thương xót, nhân từ với người khác cách tự nhiên. Tình yêu giúp chúng ta có thể đối xử mềm mại, sẵn lòng nhường nhịn anh chị em mình. Tình yêu giúp chúng ta không trách cứ hay bắt tội người khác luôn luôn, nhưng sẵn lòng tha thứ… Chính tình yêu là sợi dây buộc con cái Chúa lại với nhau, liên kết từng chi thể trong thân Đấng Christ một cách chặt chẽ và toàn hảo. Đó là những gì mà Sứ đồ Phao-lô đã hướng dẫn để sống một đời sống mới trong Chúa noi theo gương Ngài. Hãy để cho tình yêu cai trị tấm lòng và hướng dẫn cuộc đời chúng ta mỗi ngày.


Bạn có đang sở hữu mối dây liên kết toàn hảo trong đời sống không?


Lạy Chúa, xin giúp con học theo những đặc tính của Ngài và luôn mặc lấy tình yêu thương là dây liên kết toàn hảo trong cuộc sống con.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

37 views

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page