top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

02-10 Dâng lời khẩn nguyện

Updated: Feb 10, 2022


I Ti-mô-thê 2:1-4

 

Nghe Audio


Câu gốc: “Hãy kêu cầu Ta, Ta sẽ trả lời cho; Ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết” (Giê-rê-mi 33:3).


Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô khuyên ông Ti-mô-thê việc trước tiên cần phải làm là gì? Ông cho biết điều đó có ý nghĩa như thế nào? Bạn thường dâng lời khẩn nguyện cho ai?


Sứ đồ Phao-lô căn dặn Mục sư trẻ Ti-mô-thê việc quan trọng cần phải làm trước tiên là “khẩn nguyện, cầu xin, kêu van, tạ ơn cho mọi người” (câu 1). Ông dùng cụm từ “trước hết mọi sự” nói lên tính quan trọng và cấp thiết của lời khẩn nguyện. Cầu nguyện thường được ví sánh là “hơi thở thuộc linh” nên Cơ Đốc nhân nếu không ưu tiên cầu nguyện, tâm linh sẽ trở nên yếu ớt và có thể “ngừng thở” bất cứ lúc nào.


Sứ đồ Phao-lô không chỉ nhắc nhở cầu nguyện đơn thuần, nhưng ông nhấn mạnh với bốn động từ để nói lên tầm quan trọng trong sự cầu nguyện, đó là “khẩn nguyện,” “cầu xin,” “kêu van,” và “tạ ơn.” “Khẩn nguyện” bày tỏ tấm lòng khẩn thiết kêu cầu sự cứu giúp từ Chúa. “Cầu xin” thể hiện thái độ hạ mình để cầu xin Chúa lắng nghe lời cầu nguyện của chúng ta. “Kêu van” với tấm lòng tha thiết trình lên Đấng Tối Cao những lời cầu thay cho người khác với mong ước được Ngài đoái xem. “Tạ ơn” là điều không thể thiếu trong sự cầu nguyện, chúng ta phải luôn dâng lời chúc tụng và tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh.


Tiếp theo, Sứ đồ Phao-lô cho biết những ai mà ông Ti-mô-thê phải nghĩ đến khi dâng lời khẩn nguyện, đó là “mọi người,” “các vua,” “các bậc cầm quyền” (câu 2). Cầu thay cho mọi người là lời kêu gọi dành cho mỗi con dân Chúa. Là những chi thể trong thân của Đấng Christ, chúng ta có bổn phận quan tâm đến nhu cầu của nhau mà cầu thay. Đây là điều không thể thiếu trong nếp sống cầu nguyện của mỗi Cơ Đốc nhân. Kế đến, chúng ta cũng phải cầu thay cho “các vua,” những người lãnh đạo đất nước. Khi Sứ đồ Phao-lô viết thư này, Hoàng đế Nê-rô, một vị hoàng đế nổi tiếng tàn bạo đang cai trị. Cơ Đốc nhân tại La Mã đang bị bức hại dữ dội. Vì thế, việc cầu thay cho các bậc cầm quyền là rất cần thiết “để chúng ta được lấy điều nhân đức và thành thật mà ở đời cho bình tịnh yên ổn” (câu 2b). Ông nói thêm: “Ấy là một sự lành và đẹp mắt Đức Chúa Trời” (câu 3). Việc cầu thay cho mọi người và cho các nhà lãnh đạo rõ ràng là việc tốt đẹp và làm hài lòng Chúa vì Ngài muốn mọi người đều được cứu và nhận biết chân lý (câu 4).


Ngày nay, chúng ta cũng đang sống trong xã hội mà nhiều người không biết chân lý, bức hại Hội Thánh Chúa. Do đó, trách nhiệm của con dân Chúa là phải hết lòng cầu thay cho nhà cầm quyền và cho những người chưa biết Chúa. Chúng ta phải tin rằng bởi lời khẩn nguyện cầu xin của chúng ta, Chúa sẽ làm những việc lớn và khó, là những việc mà chúng ta chưa từng biết.


Bạn có ưu tiên dâng lời khẩn nguyện cho mọi người không?


Lạy Chúa, xin nhắc nhở con luôn ưu tiên dâng lời khẩn nguyện, cầu xin và tạ ơn cho mọi người và cho các nhà lãnh đạo đất nước con vì đây là điều Chúa vui lòng.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

37 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page