top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

02-11 Đến với Chúa trước hết


 

Câu gốc: “Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa” (Ma-thi-ơ 6:33).


Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao người Phi-li-tin kéo đánh người Do Thái? Vua Đa-vít làm gì trước tiên? Vua nói gì sau khi chiến thắng? Vua làm gì khi bị tấn công lần thứ hai? Kết quả thế nào? Bạn học điều gì qua gương cầu nguyện của Vua Đa-vít?


Sau khi hay tin Vua Đa-vít lên làm vua toàn cõi Ít-ra-ên, người Phi-li-tin nhận ra đây là kẻ thù nên kéo quân tấn công. Khi quân Phi-li-tin đến cướp phá thung lũng Rê-pha-im, việc đầu tiên Vua Đa-vít làm là “cầu vấn Đức Chúa Trời” trước khi quyết định có nên tiến đánh quân Phi-li-tin không? Đức Giê-hô-va trả lời là cứ tiến đánh vì Ngài sẽ phó người Phi-li-tin vào tay ông (câu 9-10). Kết quả Vua Đa-vít đã đánh bại quân Phi-li-tin. Tuy nhiên, ông không tự cao và giành chiến thắng về phía mình, ông khẳng định: “Đức Chúa Trời có dùng tay ta đã đánh phá các thù nghịch ta” (câu 11).


Dù đang làm vua “trên cả Ít-ra-ên” với quyền lực và quân đội hùng mạnh trong tay, Vua Đa-vít không hề cậy sức riêng hay sức người nhưng ông nhận biết việc cần làm trước hết là “cầu hỏi Đức Chúa Trời.” Ưu tiên hàng đầu của ông là đến với Chúa trước, tìm kiếm sự chỉ dẫn của Ngài vì ông tin cậy Chúa hoàn toàn. Rõ ràng Đức Chúa Trời rất hài lòng về điều này và làm thành điều Ngài đã phán cùng Vua Đa-vít.


Dù bị đánh tan tác như nước bị chọc thủng, người Phi-li-tin vẫn ngoan cố không chịu bỏ cuộc, tiếp tục dàn trận trong thung lũng để đe dọa người Ít-ra-ên (câu 13). Đã một lần vui mừng chiến thắng, Vua Đa-vít có thể tự đắc và nhanh chóng kéo quân đi đánh người Phi-li-tin. Nhưng không, với nếp sống kỷ luật trong sự cầu nguyện, ông cũng làm y như lần trước là tiếp tục đến “cầu vấn Đức Chúa Trời” một lần nữa (câu 14). Lần này, Chúa chỉ dẫn ông rất cụ thể cần phải áp dụng chiến thuật như thế nào và Vua Đa-vít đã hoàn toàn vâng theo lời Chúa phán bảo, cho dù phương cách lần này của Chúa khác hẳn với phương cách lần trước (câu 15-16). Một lần nữa, Đức Chúa Trời cho Vua Đa-vít kinh nghiệm sự chiến thắng khi tin cậy và vâng lời Ngài. Danh tiếng của vua cũng được đồn ra khắp nơi (câu 17).


Là một vị vua từng vào sinh ra tử với kinh nghiệm chiến trường dày dặn, nhất là hiện đang có binh hùng tướng mạnh trong tay, nhưng Vua Đa-vít đã luôn cầu hỏi ý Chúa trước khi quyết định vì ông tin cậy Ngài và đặt Chúa là ưu tiên hàng đầu. Thật đáng buồn khi nhiều Cơ Đốc nhân ngày nay chỉ tìm đến Chúa sau khi không thể tìm được giải pháp nào khác. Noi gương Vua Đa-vít, chúng ta phải chạy đến với Chúa và cầu hỏi ý Ngài trước khi chúng ta hành động hay quyết định việc gì. Đó chính là tinh thần kỷ luật trong sự cầu nguyện của mỗi Cơ Đốc nhân.


Bạn có tìm kiếm Chúa và cầu hỏi ý Ngài trước tiên trong mọi sự không?


Lạy Chúa, xin giúp con giữ kỷ luật thuộc linh trong sự cầu nguyện, luôn trước hết tìm kiếm chính Ngài và lắng nghe tiếng Chúa chỉ dạy trong mọi việc nhỏ lớn của cuộc đời con.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

37 views

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page