top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

02-12 Hy vọng cho năm mới


 

Câu gốc: “Vậy xin Đức Chúa Trời của sự trông cậy, làm cho anh em đầy dẫy mọi điều vui vẻ và mọi điều bình an trong đức tin, hầu cho anh em nhờ quyền phép Đức Thánh Linh được dư dật sự trông cậy!” (Rô-ma 15:13).


Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời phán bảo người Do Thái bị lưu đày ở Ba-by-lôn điều gì? Ngài nói gì về tương lai của họ? Bạn hy vọng thế nào về tương lai của mình trong năm mới và suốt cuộc đời mình?


Đức Chúa Trời báo cho dân Chúa đang bị lưu đày biết họ sẽ ở tại Ba-by-lôn trong bảy mươi năm, họ cần nỗ lực xây dựng đời sống của họ và con cháu của họ ở nơi không phải là quê hương cho đến lúc Ngài đem họ trở về, thực hiện mọi điều Ngài đã hứa. Chúa khẳng định Ngài có một chương trình cho họ, một chương trình tốt lành để ban cho họ một tương lai và hy vọng. Ngài phán, “Vì Ta biết ý tưởng Ta nghĩ đối cùng các ngươi, là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình” (câu 11). Đây cũng chính là sứ điệp về tương lai cho con dân Chúa đang sống trong bất cứ hoàn cảnh nào.


Khi thế giới dường như đang sụp đổ, ai cũng khát khao có một điều gì đó để bám lấy để không chỉ vượt qua thời kỳ khó khăn mà còn bảo đảm với chúng ta rằng những ngày tươi sáng tốt đẹp đang ở trước mặt. Đó là hy vọng nhưng chỉ là hy vọng vào một điều gì đó không biết. Tuy nhiên, hy vọng hay trông cậy vào Lời Chúa là hy vọng Đức Chúa Trời Toàn Năng và Yêu Thương ban cho con dân Ngài. Ngài là nguồn hy vọng, Đấng ban hy vọng, và làm hy vọng thành hiện thực. Trong khi mọi hy vọng, hứa hẹn của trần gian này sẽ làm con người thất vọng, thì “hy vọng không làm chúng ta hổ thẹn, vì tình thương của Đức Chúa Trời tuôn đổ vào lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh là Đấng đã được ban cho chúng ta” (Rô-ma 5:5 BTTHĐ).


Dù chúng ta đang ở trong tình cảnh nào, bước vào năm mới này, mỗi chúng ta hãy ghi nhớ và được khích lệ do niềm hy vọng chúng ta có trong Chúa. Chúa là hy vọng cho mọi tấm lòng đang bối rối. Ngài bảo chúng ta hãy tin cậy vào Đức Chúa Trời và tin cậy Ngài (Giăng 14:1). Hy vọng nơi Chúa là hy vọng chắc chắn bởi vì Ngài là Đấng Thành Tín (Hê-bơ-rơ 6:17-19), và Ngài là hy vọng sống của chúng ta (I Phi-e-rơ 1:3).


Con người sống trong thế giới này nếu không có Chúa sẽ không có hy vọng. Bước vào năm mới này, xin Chúa cho chúng ta có thể trải nghiệm niềm vui và bình an trong Chúa khi đặt lòng nương cậy nơi Ngài là Đức Chúa Trời của mọi hy vọng. Ngài là Đấng tể trị mọi biến cố xảy ra trên thế giới và trên đời sống của mỗi người. Ngài là Đấng yêu thương chúng ta, sẽ tiếp tục bảo vệ, tiếp trợ và dẫn dắt chúng ta là con dân Ngài.


Bạn hy vọng điều gì trong năm mới này?


Lạy Chúa, con tạ ơn Ngài đã đến để ban cho con niềm vui, bình an và hy vọng trong một thế giới đầy khó khăn và tuyệt vọng. Xin giúp con tin cậy Ngài, luôn hy vọng nơi Ngài trong mọi hoàn cảnh suốt năm mới và cả cuộc đời con.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

67 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page