top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

02-13 Ông Môi-se Đòi Chết


 

Câu gốc: “Vì người công bình dầu sa ngã bảy lần cũng chỗi dậy” (Châm-ngôn 24:16a).


Câu hỏi suy ngẫm: Câu chuyện xảy ra trong hoàn cảnh nào? Ông Môi-se phản ứng ra sao khi đối diện với những thách thức? Chúa nâng đỡ ông cách nào? Bạn thường làm gì khi gặp những thách thức trong đời sống?


Mười chương đầu của Dân Số Ký ghi lại sự kiện sau khi được Chúa giải thoát khỏi ách nô lệ tại Ai Cập, tuyển dân Do Thái đến cắm trại tại chân núi Si-na-i. Bây giờ vào năm thứ nhì, họ bắt đầu di chuyển về Đất Hứa. Chỉ vừa mới tiếp tục lên đường được ba ngày từ hoang mạc Si-na-i đến hoang mạc Pha-ran, những thành phần dân tạp bắt đầu phàn nàn, kêu ca về thực phẩm. Dân tạp là những người không phải chủng tộc Do Thái, nhưng họ cùng đi trong đoàn người ra khỏi Ai Cập. Họ chán ăn ma-na, bánh từ trời Chúa ban từ một năm qua (Xuất Ê-díp-tô Ký 16). Họ thèm muốn ăn thịt và các loại thực phẩm của Ai Cập. Sự lằm bằm lan ra toàn hội chúng. Trước đòi hỏi của đoàn dân, ông Môi-se biết chắc mình không thể thỏa mãn được, tinh thần ông sa sút trầm trọng. Ông đang đối diện với thách thức quá lớn về gánh nặng lãnh đạo dân Chúa, trong lúc khả năng của ông có giới hạn, vì thế ông đã ngã lòng và đòi chết: “Nếu Chúa đãi con như vậy và nếu con được ơn trước mặt Chúa, xin thà giết con đi để con không thấy cảnh khốn nạn của con!” (câu 15 BTTHĐ).


Chúa không giết ông Môi-se, trái lại Ngài giải quyết nan đề của ông trên hai phương diện. Trước nhất, Chúa ban những người cùng chia sẻ gánh nặng lãnh đạo với ông. Ngài bảo ông Môi-se chọn ra 70 trưởng lão, Thần của Chúa sẽ ngự xuống trên họ để họ phụ giúp ông trong công tác lãnh đạo đoàn dân. Thứ hai, Chúa đáp ứng nhu cầu vật chất theo đòi hỏi của dân chúng. Ngài phán sẽ cung cấp thịt cho cả đoàn dân trọn một tháng. Dù ông Môi-se không hiểu được làm cách nào Chúa có thể cung cấp thịt cho số lượng đoàn dân quá đông như vậy, nhưng ông cứ loan báo cho dân chúng Lời Chúa phán. Thật Chúa đã làm những điều ông Môi-se không thể hiểu, Ngài khiến một trận gió từ biển thổi đùa một đoàn chim cút rất lớn đến trại quân (Dân Số Ký 11:31).


Chúa đã giúp ông Môi-se vượt qua những thách thức, đồng thời giúp ông phục hồi niềm tin vững chắc nơi Chúa là Đấng Toàn Năng. Con dân Chúa cũng có những lúc chán nản, ngã lòng như ông Môi-se khi phải đối diện với những thách thức trong đời sống. Chúng ta phải hết lòng tin cậy và trình dâng mọi nan đề của mình lên Chúa Toàn Năng. Chúa đã giúp ông Môi-se vượt qua thách thức kỳ diệu thế nào, Ngài cũng sẽ giúp chúng ta vượt qua thách thức thể ấy. Hãy tin cậy trọn vẹn nơi Chúa như Lời Chúa dạy: “Hãy trao gánh nặng ngươi cho Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ nâng đỡ ngươi” (Thi Thiên 55:22a).


Bạn có vững tin nơi Chúa Toàn Năng khi đối diện với những thách thức trong cuộc sống không?


Lạy Cha, khi con gặp trở ngại, khó khăn đến nản lòng, xin nhắc nhở con mạnh dạn dâng trình lên Cha là Đức Chúa Trời Toàn Năng, vì “tay Ngài không ngắn.” Chính Ngài sẽ giúp con vượt qua thách thức trong cuộc sống.


(c) 2024 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

26 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page