top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

02-14 Hỡi con, hãy vững lòng


 

Câu gốc: “Bởi vì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được” (Lu-ca 1:37).


Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao người phụ nữ bị bệnh đến tìm Chúa? Bà có hoàn cảnh đáng thương ra sao? Việc bà tìm đến Chúa và sờ áo Ngài cho thấy bà dũng cảm thế nào? Kết quả ra sao? Bạn học được bài học nào qua tinh thần tìm Chúa của người phụ nữ này?


Câu chuyện xảy ra khi Chúa Giê-xu đang đi đến nhà người cai nhà hội để chữa bệnh cho con gái của ông. Trên đường đi, có một phụ nữ đã lẻn vào trong đám đông và sờ vào trôn áo của Chúa Giê-xu từ phía sau. Tại sao bà lại không dám ra mặt để xin Chúa chữa bệnh cho mình? Theo Lê-vi Ký 15:19-30, bệnh của bà khiến bà trở nên một người ô uế, bà phải bị cách ly, bị khinh bỉ, ruồng bỏ, và không thể lên đền thờ để thờ phượng Đức Chúa Trời. Bà đã ở trong tình trạng khổ sở này mười hai năm. Hoàn cảnh hiện tại của bà là khánh kiệt tài sản, tuyệt vọng trong bệnh tật, và đang tiến dần tới cái chết (Mác 5:26). Chúng ta thấy sự dũng cảm của người phụ nữ này khi bà bất chấp nguy cơ bị hình phạt vì cố tình đụng đến người khác khi mình đang ô uế.


Bà tìm đến Chúa là hy vọng cuối cùng, vì sợ và xấu hổ mà bà phải chọn sờ áo của Chúa từ phía sau, thay vì chạy đến phủ phục dưới chân Chúa để cầu xin. Tuy nhiên, chúng ta học được bài học đức tin của người phụ nữ này khi bà tin rằng chỉ cần đụng đến áo Chúa cũng sẽ được lành. Đây là một kinh nghiệm rất mới mẻ, một sự phiêu lưu thật sự trong đức tin, nhưng bà có niềm tin mãnh liệt sẽ nhận được sự chữa lành từ Chúa. Trong cách viết của Sứ đồ Ma-thi-ơ, bà liên tục tự nghĩ thầm rằng chỉ cần sờ đến Chúa là sẽ được lành. Và bà thấy hiệu quả ngay lập tức, bệnh tình của bà được chữa lành (Mác 5:29).


Ngay khi bà sờ đến áo Chúa bằng một đức tin mãnh liệt thì Chúa Giê-xu quay lại nhìn bà, Chúa không trách hay lên án bà nhưng Ngài muốn bà kinh nghiệm một sự chữa lành thiên thượng. Từ “đức tin” Chúa Giê-xu dùng là đức tin cứu rỗi, Ngài muốn bày tỏ cho bà biết rằng không chỉ bệnh tật bà được chữa lành nhưng tâm linh của bà cũng được Chúa chữa lành. Cụm từ “hãy vững lòng” hàm ý hãy bình an, giờ đây bà không chỉ bình an trong thể xác nhưng cũng bình an vì được phục hồi mối liên hệ với Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu đem đến một sự chữa lành trọn vẹn cho người phụ nữ này.


Ngày nay, Chúa vẫn kêu gọi chúng ta hãy can đảm chạy đến với Chúa, đừng lo lắng, đừng sợ hãi, cũng đừng tự ti vì dù chúng ta đang ở trong hoàn cảnh ô uế như thế nào thì Chúa cũng có thể chữa lành cho chúng ta. “Dù tội các ngươi như hồng điều, sẽ trở nên trắng như tuyết; dù đỏ như son, sẽ trở nên trắng như lông chiên” (Ê-sai 1:18).


Bạn có mạnh dạn trình bày những xấu xa tội lỗi của mình lên Chúa để Ngài chữa lành không?


Lạy Chúa, con nhận biết con chỉ là một người ô uế đầy tội lỗi, xin Chúa dùng máu của Chúa Giê-xu Con Đức Chúa Trời làm sạch tội lỗi của con ngay giờ này.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

54 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page