top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

02-15 Tình yêu thương vui trong lẽ thật


 

Câu gốc: “Tình yêu thương… chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật” (câu 5-6).


Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô đã liệt kê bao nhiêu điều không nên có trong tình yêu thương? Những điều chẳng nên làm đó hướng con dân Chúa đến điều tích cực nào? Thế nào là vui trong lẽ thật? Làm thế nào để con dân Chúa có thể vui trong lẽ thật?


Tám điều không nên có trong tình yêu thương đã được Sứ đồ Phao-lô liệt kê theo sau từ “chẳng”: chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về điều không công bình. Những điều này được trình bày theo hướng tiêu cực “đừng làm” nhằm hướng con dân Chúa đến điều tích cực của tình yêu thương, đó là “nhưng vui trong lẽ thật.” Cụ thể là, tình yêu thương không cư xử trái lẽ giúp chúng ta có cách cư xử đàng hoàng và lịch thiệp với nhau. Tình yêu thương thật không sống yêu thương với mục đích tìm kiếm tư lợi cho mình nhưng yêu thương vì mục đích muốn cho đối tượng được yêu nhận được điều tốt lành, hạnh phúc. Tình yêu thương là động lực giúp chúng ta tập tành nhịn nhục, cho nên sẽ không dễ phát cáu hoặc giận dỗi, cũng không cộc cằn hoặc thù hằn, nhưng dịu dàng chịu đựng, vì thế nóng giận sẽ không còn chỗ để thể hiện trong môi trường của tình yêu thương. Và một trong những điều tuyệt vời trong tình yêu đó là tình yêu thương chẳng vui về điều bất nghĩa, là những điều nghịch với lẽ thật. Tình yêu thương khiến chúng ta không thể vui thích trước những khiếm khuyết, thất bại của người khác, cũng như không thể vui trước điều bất công xảy ra.


Giăng 17:17 giải thích “lẽ thật” là Lời Đức Chúa Trời, vì vậy tình yêu thương “vui trong lẽ thật” là tình yêu vui trong chân lý, vui trong Lời Chúa. Những gì đi ngược lại với Lời Chúa dạy đều là những điều không công bình, và Cơ Đốc nhân không thể vui cũng như không thể làm những điều đó trong cuộc sống của mình.

Trong thực tế, lời kêu gọi thực thi sự công bình vang lên khắp nơi, nhưng vẫn còn quá nhiều người muốn tìm tư lợi trong tình yêu, hoặc sẵn sàng vui trong những điều không công bình, miễn sao có lợi cho mình là được. Sứ đồ Phao-lô cho biết tình yêu muốn được trọn niềm vui thì phải được bày tỏ trong những điều đúng đắn, ngay thẳng, đó là tình yêu thương vui trong lẽ thật của Lời Chúa. Là con của Đức Chúa Trời yêu thương, chúng ta chỉ có thể sống yêu thương theo Lời Chúa dạy khi chúng ta yêu mến Lời Chúa, vui trong chân lý của Lời Chúa, khi ấy quyền năng của Đức Thánh Linh sẽ dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật để có thể sống yêu thương.


Tình yêu thương vui trong lẽ thật có phải là mục tiêu mà bạn đang hướng đến không?


Tạ ơn Chúa vì Lời Ngài dạy con những cách cư xử đúng đắn trong tình yêu để con kinh nghiệm niềm vui trọn vẹn trong cuộc sống. Xin giúp con ghi nhớ và sống theo những điều đã học để mỗi ngày trưởng thành hơn trong tình yêu.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

40 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page