top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

02-16 Ông Áp-ra-ham: Đức Tin Được Thử Nghiệm


 

Câu gốc: “Bởi đức tin, Áp-ra-ham dâng Y-sác trong khi bị thử thách: người là kẻ đã nhận lãnh lời hứa, dâng con một mình” (câu 17 BTT). “Bởi đức tin, Áp-ra-ham dâng Y-sác trong khi bị thử nghiệm. Ông sẵn sàng hiến dâng đứa con một đã nhận được theo lời hứa” (câu 17 BTTHĐ).


Câu hỏi suy ngẫm: Chúa đã thử nghiệm đức tin của ông Áp-ra-ham như thế nào? Ông đã vượt qua bài thử nghiệm ra sao? Việc ông Áp-ra-ham vượt qua thử nghiệm đức tin cho bạn những bài học nào?


Ông Áp-ra-ham đã tin cậy Chúa suốt nhiều năm dài. Ông kinh nghiệm vô vàn phước hạnh Chúa ban, mà đỉnh điểm chính là cậu Y-sác, đứa con của lời hứa, “là đứa con mà Đức Chúa Trời có phán: ‘Chính qua Y-sác, con sẽ có một dòng dõi được gọi bằng tên con’” (câu 18 BTTHĐ). Đối với ông Áp-ra-ham thì cậu Y-sác là cả tương lai, niềm hy vọng, và là sự thành tín của Chúa trên cuộc đời mình. Đó là điều quý giá nhất của ông. Và đó cũng chính là chỗ Đức Chúa Trời muốn thử nghiệm đức tin khi Chúa phán với ông, “Hãy bắt đứa con một ngươi yêu dấu, là Y-sác, và đi đến xứ Mô-ri-a, nơi đó dâng đứa con làm của lễ thiêu ở trên một hòn núi kia mà ta sẽ chỉ cho” (Sáng Thế Ký 22:2).


Nghe lời phán của Chúa, hẳn ông Áp-ra-ham đau đớn biết dường nào. Nhưng đức tin nơi Chúa cần ông phải xác định cách rõ ràng rằng Ngài mới là tất cả đối với ông chứ không phải bất kỳ ai hay điều gì khác. Đức tin nơi Chúa đòi hỏi sự đáp ứng, và đáp ứng đúng đắn duy nhất là tuyệt đối vâng lời Ngài. Kinh Thánh cho biết ông Áp-ra-ham đã vượt qua bài thử nghiệm, đã thành công và đón nhận cái kết vô cùng có hậu (xem Sáng Thế Ký 22:1-19). Bí quyết giúp ông vượt qua bài thử nghiệm chính là đức tin tuyệt đối nơi Chúa, tin Ngài có quyền làm được tất cả, thậm chí khiến người chết sống lại, và Ngài không bao giờ thất hứa (Hê-bơ-rơ 11:19). Vậy nên dù không hiểu hết ý định của Đức Chúa Trời, ông vẫn sẵn sàng vâng phục. Đức tin nơi Chúa không có chỗ cho sự nghi ngờ và lý luận của ý riêng.


Sống đức tin giữa đời, chúng ta đã, đang, và sẽ phải đối diện với những thử nghiệm. Mục đích Chúa thử nghiệm đức tin không phải để chúng ta vấp ngã nhưng để chúng ta nhìn ra thực trạng đức tin mình và để giúp đức tin chúng ta tăng trưởng càng hơn. Học theo gương ông Áp-ra-ham, chúng ta cần phải sẵn sàng đầu phục Chúa hoàn toàn trong mọi lãnh vực của đời sống. Bài thử nghiệm đức tin có thể liên quan đến điều quý giá nhất với chúng ta, có thể là người thân trong gia đình, là mối liên hệ tình cảm, là công danh sự nghiệp, là theo đuổi ước mơ, hoặc là sự kêu gọi dâng mình cho Chúa. Khi đó, chúng ta sẽ đáp ứng như thế nào?


Bài thử nghiệm dành cho ông Áp-ra-ham đã giúp ông nhận thấy rằng Chúa là tất cả đối với ông. Bài thử nghiệm bạn đang đối diện cho bạn thấy điều gì?


Lạy Chúa, khi Ngài thử nghiệm đức tin của con, xin giúp con hoàn toàn đầu phục Ngài với tất cả những gì của con, và vững tin Chúa hằng thành tín. Xin giúp cho đức tin và tình yêu của con dành cho Ngài lên chốn cao hơn mỗi ngày.


(c) 2024 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

27 views

Recent Posts

See All

コメント


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page