top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

02-16 Tội phạm đến Đức Thánh Linh


 

Câu gốc: “Ấy vậy, Ta phán cùng các ngươi, các tội lỗi và lời phạm thượng của người ta đều sẽ được tha; song lời phạm thượng đến Đức Thánh Linh thì sẽ chẳng được tha đâu” (câu 31).


Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu nêu lên những tội lỗi nào? Chúa nói tội nào sẽ được tha và tội nào sẽ không được tha? Ý nghĩa của tội phạm đến Đức Thánh Linh là gì? Bạn được nhắc nhở điều gì khi học phần Kinh Thánh này?


Chúa Giê-xu cho biết lời tố cáo Ngài dùng quyền phép của Bê-ên-xê-bun mà trừ quỷ của những người Pha-ri-si là một tội hết sức nghiêm trọng. Chúa phán “các tội lỗi và lời phạm thượng” của loài người đều sẽ được tha thứ (câu 31a). “Tội lỗi” ở đây đại diện cho toàn bộ những suy nghĩ và hành động vô luân, vô đạo đức. “Lời phạm thượng” là những lời báng bổ chối bỏ Đức Chúa Trời một cách có ý thức, đây là những lời bất kính ngang ngược, là cố ý và công khai nói điều ác chống lại Đức Chúa Trời Thánh Khiết, hoặc phỉ báng, chế nhạo Ngài. Hình phạt trong Cựu Ước cho sự báng bổ là bị xử tử bằng cách ném đá (Lê-vi Ký 24:16). Trong những ngày cuối cùng, sự báng bổ sẽ là đặc điểm nổi bật của những người nổi loạn và xấc xược chống lại Đức Chúa Trời (Khải Huyền 13:5-6). Tuy nhiên, Chúa Giê-xu cho biết rằng dù tội nặng như vậy cũng sẽ được tha thứ khi người đó ăn năn.


Trong câu 32, Chúa Giê-xu tiếp tục nhấn mạnh thêm một lần nữa rằng nếu một người vì chưa hiểu rõ về Ngài nên có những lời nói phạm thượng nhưng khi người đó đã nhận ra tội lỗi của mình và ăn năn thì vẫn được tha thứ bởi ân sủng của Đức Chúa Trời. Chỉ có một tội duy nhất sẽ không bao giờ được tha dù đời này hay đời sau cũng vậy, đó là tội nói “phạm đến Đức Thánh Linh.” Trong ba năm thi hành chức vụ, Chúa Giê-xu đã nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời thực hiện những việc quyền năng. Những người Pha-ri-si hiểu rõ chỉ có Đức Chúa Trời mới có quyền trên ma quỷ nhưng họ vẫn cố tình nói lời phạm thượng. Công việc của Đức Thánh Linh là cáo trách tội lỗi, giúp con người nhận biết tội, ăn năn để được cứu. Người xúc phạm Đức Thánh Linh là người cứng lòng không nhận biết tội nên không thể ăn năn, đó là lý do tội họ không bao giờ được tha.


Ngày trước, người ta chưa biết rõ về Chúa Giê-xu nên mọi tội lỗi phạm với Ngài sẽ được tha. Ngày nay, chúng ta đã biết Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời, chịu chết thay cho tội lỗi chúng ta trên cây thập tự, nếu cứ cứng lòng không chịu ăn năn thì chúng ta sẽ bị định tội đời đời, “...ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó” (Giăng 3:36b). Khi tin Chúa, chúng ta được Đức Thánh Linh ngự vào lòng, vì vậy, hãy đầu phục Đức Thánh Linh để Ngài dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật, luôn sống đẹp lòng Chúa và tôn cao Danh Ngài.


Bạn có để Đức Thánh Linh chiếm hữu trọn vẹn đời sống bạn chưa?


Lạy Chúa, xin Ngài thương xót nhắc nhở con luôn qua Lời Ngài để con không phạm tội với Đức Thánh Linh. Xin giúp con sống cuộc đời đầu phục Chúa và tôn cao Danh Ngài.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

32 views0 comments

Recent Posts

See All

留言


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page