top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

02-17 Dạy dỗ con cái nhận biết Chúa


 

Câu gốc: “Khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi, và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi ngươi đi đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi chỗi dậy” (câu 7).


Câu hỏi suy ngẫm: Ông Môi-se kêu gọi người Ít-ra-ên dạy dỗ con cái của họ điều gì? Việc giáo dục ấy có ý nghĩa quan trọng thế nào? Những thế hệ về sau của người Ít-ra-ên sẽ trở nên thế nào nếu không nhận biết Đức Chúa Trời? Bạn thường dạy dỗ con cái mình nhận biết Chúa bằng cách nào?


Ông Môi-se nêu ra một loạt lời kêu gọi con dân Ít-ra-ên hãy toàn tâm toàn ý sống và làm theo ý muốn Đức Chúa Trời. Những lời kêu gọi này không chỉ dành cho người đương thời chuẩn bị đánh chiếm vùng Đất Hứa, nhưng còn dành cho cả những thế hệ về sau của người Ít-ra-ên. Đó là lý do ông Môi-se đã kêu gọi toàn dân phải dạy dỗ con cái của mình nhận biết Đức Chúa Trời từ khi chúng còn tuổi thơ ấu.


Lời Chúa dạy cho thấy việc dạy dỗ con cái nhận biết Chúa là điều tối quan trọng trong nền giáo dục của người Ít-ra-ên. Nền giáo dục này không chỉ dạy về kiến thức tôn giáo, nhưng còn dạy nền tảng thiết yếu trong cuộc sống của mỗi đứa trẻ. Mọi con dân Ít-ra-ên phải ghi khắc các luật lệ và điều răn của Chúa vào trong lòng mình trước, rồi chuyên cần dạy dỗ để Lời Chúa ghi sâu vào tâm trí của con trẻ, và biến chúng thành chủ đề trong các cuộc trao đổi hằng ngày của sinh hoạt gia đình, nhờ đó giúp con cháu nhận biết Chúa là ai và tiếp tục bước đi trong con đường sống thờ phượng và phụng sự Đức Chúa Trời như tổ phụ họ ngày xưa. Dân tộc Ít-ra-ên sẽ không thể nào là một dân tộc được phước và nhận được sự bảo vệ từ Chúa nếu như họ không sống và thờ phượng Chúa, vì đây là giao ước giữa Chúa với họ. Việc dạy dỗ con cái nhận biết Chúa liên quan mật thiết đến sự hưng thịnh và sự tồn vong của dân tộc Ít-ra-ên.


Các bậc phụ huynh Cơ Đốc ngày nay ít nhiều cũng ý thức được nhiệm vụ dạy dỗ Lời Chúa cho con cái của mình. Tuy nhiên cũng có một số phụ huynh dành rất nhiều thời gian, tiền bạc, và tâm huyết trong việc cho con học thêm năng khiếu này kỹ năng nọ, còn việc dạy dỗ Lời Chúa cho con cái thì chỉ dừng lại ở việc dạy con học thuộc câu gốc và cố gắng trung tín đưa con cái đến tham dự các lớp Trường Chúa Nhật mà thôi. Nhận thức như vậy chưa đầy đủ để biến thành động lực và có hành động thiết thực trong việc dạy dỗ Lời Chúa cho con cái. Chúng ta cần nhớ, việc dạy dỗ Lời Chúa cho con cái trước hết phải đến từ nếp sống tin kính gương mẫu của cha mẹ, và kế đến là giúp con cái nhìn thấy Chúa trong cuộc sống hằng ngày qua những điều lớn nhỏ, những điều thành bại trong cuộc sống của trẻ.


Bạn có đang dạy dỗ con cái mình nhận biết Chúa cách đúng đắn không?


Lạy Chúa, xin cho con ghi lòng tạc dạ Lời Chúa cho chính con và cũng biết ưu tiên dạy dỗ Lời Chúa cho con cái, thay vì mãi mê chạy theo những tiêu chuẩn của đời này.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

35 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page