top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

02-19 Khôn ngoan nơi tòa án


 

Câu gốc: “Sự khôn ngoan của một người khiến người chậm nóng giận, Và vì danh dự của mình mà bỏ qua tội phạm” (câu 11 BTTHĐ).


Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn dạy con cư xử thế nào nơi tòa án? Hai hình ảnh đối lập của nhà vua nhắc người khôn ngoan điều gì? Cơ Đốc nhân cần phải thể hiện những phẩm tính nào trong việc tranh chấp và trước người cầm quyền?


Vua Sa-lô-môn dạy con về sự khôn ngoan nơi tòa án. Thứ nhất, người khôn ngoan trong Chúa phải giữ sự công chính trong suy nghĩ, hành động. Làm chứng gian, buông lời giả dối là phạm tội ác và không thoát khỏi sự trừng phạt. Thứ hai, người khôn ngoan cần có sự phán đoán minh mẫn nên không thể để người ngu dại cai trị. Dù rằng có một số tôi mọi nhờ vào sự siêng năng, chăm chỉ có thể được giao cai quản con của chủ (xem Châm-ngôn 17:2), nhưng phần lớn mức sống và địa vị phải hợp với khả năng và sự khôn ngoan của người được giao quyền cai trị. Người ngu muội còn không xứng hiệp với lối sống sang trọng nói chi đến việc người ấy cai trị người khôn ngoan, cao trọng. Thứ ba, người khôn ngoan luôn kiểm soát tâm tính của mình, không vì tức giận mà cư xử, xét đoán thiếu khôn ngoan. Nơi tòa án không chỉ tìm đến sự thắng thua, nhưng cũng nghĩ đến sự hòa giải, lòng nhân từ để đem lại ích lợi. “Bỏ qua tội phạm” hàm ý không trả thù.


Một điểm quan trọng trong câu 12, trước giả diễn tả hai hình ảnh đối lập của nhà vua; một là như sư tử biểu thị cho sức mạnh và sự hung dữ, và phần còn lại là sương móc trên đồng cỏ đem đến sự sống. Sư tử đem đến sự chết, sát hại, khó ai có thể chống nổi, nhưng lòng nhân từ đem lại sự sống. Người khôn ngoan phải biết tránh cơn thịnh nộ của vua là người xét xử, và tìm kiếm ân huệ từ họ (xem Châm-ngôn 16:10-14).


Trong xã hội luôn có những mâu thuẫn và những điều bất công. Sự bất công xảy ra trong nhiều lãnh vực, ngay cả trong tòa án. Nhiều người cậy vào sự lừa đảo, mưu mẹo của mình, bất chấp đúng sai để mưu tìm của cải hay địa vị xã hội cho mình. Đến khi vướng vào thưa kiện thì lại lo hối lộ để thoát khỏi hình phạt hay được xử nhẹ tội. Những chuỗi tội ác cứ liên kết nhau, và tiền công của những tội ác là sự chết (Rô-ma 6:23) không những trong đời này mà cả trong đời sau. Chúa muốn con dân Ngài phải sống khác hơn người trong thế gian, phải có sự khôn ngoan của Chúa; phải có những suy nghĩ, hành động kính sợ Chúa. Chúng ta phải sống trung thực, sống đúng với địa vị Chúa ban cho mình, biết kiềm chế tính khí và sống nhân từ. Bên cạnh đó, cũng phải biết khiêm nhường, mềm mại, cố gắng sống đẹp lòng Chúa và tránh đi sự thịnh nộ của người cầm quyền.


Bạn bày tỏ sự khôn ngoan như thế nào trong sự tranh chấp?


Cảm tạ Chúa đã dạy con đi trong sự công chính để có sự bình an, hạnh phúc. Xin Chúa cho con khôn ngoan để biết nhận định đúng đắn và cũng giúp con kiểm soát được tính khí. Cầu xin Chúa cho con sống đẹp lòng Chúa và cũng đẹp lòng những người cai trị hầu cho con có sự bình an.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

25 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page