top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

02-19 Sống Chân Thật Trong Kinh Doanh


 

Câu gốc: “Phải dùng trái cân đúng thật và công bình, cũng phải có ê-pha đúng thật và công bình, để ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi” (câu 15).


Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời nghiêm cấm điều gì trong kinh doanh? Lời hứa Ngài dành cho những người mua bán thật thà là gì? Điều luật này nói lên Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào? Bạn áp dụng bài học này cho mình ra sao?


Đức Chúa Trời là Đấng Chân Thật nên Ngài muốn những người thuộc về Ngài cũng phải sống chân thật, đáng tin cậy. Vì lý do đó, bất cứ hình thức kinh doanh nào thiếu trung thực đều bị xem là ghê tởm trước mắt Đức Chúa Trời. Xét từ khía cạnh luật pháp, phân đoạn Kinh Thánh này là phần mở rộng về điều răn thứ tám trong Mười Điều Răn. Điều răn thứ tám nghiêm cấm dân Chúa không được phép trộm cắp (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:15). Việc người kinh doanh dùng những công cụ cân đo không chính xác để lừa lọc người mua và thu lợi bất chính về cho mình chính là một hành vi trộm cắp và bị khép vào tội vi phạm Mười Điều răn. Đó là người sống bất công, bất nghĩa.


Đồng tiền có sức cám dỗ vô cùng lớn. Nó khiến cho nhiều người trong mọi thời đại vì tham muốn tiền bạc mà bất chấp mọi hành vi vô đạo đức để có được. Người Ít-ra-ên cũng không nằm ngoài vòng xoáy của sự cám dỗ này. Đó là lý do Đức Chúa Trời phán dặn dân Ngài không được phép dùng những hình thức cân đo gian lận trong buôn bán. Chúa không chỉ muốn con dân Ngài sống trong sự chân thật, kiềm hãm lòng tham muốn tiền bạc, nhưng điều quan trọng hơn là người Ít-ra-ên cần ghi nhớ họ là một thành viên trong cộng đồng giao ước, nơi phản ánh tình yêu thương và sự thánh sạch của Đức Chúa Trời trên đời sống họ. Chắc chắn những hành động gian dối trong mua bán, thiếu trung thực trong kinh doanh không thể nào xây dựng được một cộng đồng mạnh mẽ, thánh khiết và đáng tin cậy được. Bởi những hành động lọc lừa ấy khiến cho người bán luôn trong tâm thế tìm cách thu vét lợi nhuận bất chính về cho mình bằng mọi giá, còn người mua thì luôn trong tâm thế đề phòng, nghi ngờ người bán. Mối liên hệ giữa những người như thế chỉ làm ô nhục Danh Chúa trong cộng đồng giao ước.


Ngày nay, hình thức gian xảo trong kinh doanh mua bán tồn tại dưới nhiều hình thức tinh vi khác nhau. Có thể nói nơi nào có kinh doanh buôn bán, nơi đó tiềm ẩn sự gian dối. Sự gian dối xuất phát từ lòng tham mê tiền bạc, và ít người có thể vượt qua cám dỗ mãnh liệt này. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta cũng đối diện với những cám dỗ tương tự trong cuộc sống. Đứng trước lời mời gọi của đồng tiền, chúng ta cần nhớ rằng Đức Chúa Trời là Đấng Chân Thật, Ngài ghê tởm những hành động gian dối, và Đức Chúa Trời ban phước cho những ai bằng lòng sống chân thật và trung thực.


Bạn có từng bị cám dỗ bởi đồng tiền và lòng tham chưa? Bạn giải quyết thế nào?


Lạy Đấng Chân Thật, Ngài luôn yêu mến người sống trong sự chân thật. Xin giúp con vượt qua mọi cám dỗ của sự tham muốn tiền bạc để con luôn sống chân thật trước mặt Ngài.


(c) 2024 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

34 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page