top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

02-21 Quý trọng người phục vụ


 

Câu gốc: “Vậy, hãy kính phục những người thể ấy, và kính phục cả mọi người cùng làm việc, cùng khó nhọc với chúng ta” (câu 16 BTT). “Tôi khuyên anh em hãy thuận phục những người như vậy, và cả những người đồng cam cộng khổ với họ” (câu 16 BTTHĐ).


Câu hỏi suy ngẫm: Nhà Sê-pha-na là ai? Những điều họ đã làm là gì? Sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu Cô-rinh-tô cần có thái độ nào với người nhà Sê-pha-na và với những người cùng khó nhọc với họ? Bạn đã thực hiện lời khuyên của Sứ đồ Phao-lô như thế nào?


Ông Sê-pha-na và gia đình của ông được Sứ đồ Phao-lô giới thiệu là “trái đầu mùa cả xứ A-chai.” Xứ A-chai được biết đến là một vùng đất nhỏ của Hy Lạp, trên bờ biển phía Nam vịnh Cô-rinh-tô, tên A-chai được dùng để chỉ cả nước. Vì là những Cơ Đốc nhân đầu tiên của khu vực nên gia đình của ông Sê-pha-na được Sứ đồ Phao-lô làm phép báp-tem (I Cô-rinh-tô 1:16), và cũng là những người đã cùng khó nhọc với Sứ đồ Phao-lô trong công tác rao truyền Tin Lành tại khu vực này (câu 15). Ngoài ra, trong khi Sứ đồ Phao-lô bị tù thì ông Sê-pha-na cùng với hai ông Phốt-tu-na và A-chai-cơ đã đến thăm. Sự viếng thăm này đã khích lệ Sứ đồ Phao-lô rất nhiều (câu 17-18a). Ông khuyên các tín hữu Cô-rinh-tô hãy thuận phục và quý trọng những người có tâm tình phục vụ và khó nhọc như thế.


Gia đình ông Sê-pha-na và những người cộng tác với ông phục vụ Hội Thánh đầu tiên, có thể nói họ là những nhà lãnh đạo Hội Thánh trong thời kỳ sơ khai. Lời dạy của Sứ đồ Phao-lô cho thấy nguyên tắc phục vụ và đối xử với nhau giữa tín hữu và người lãnh đạo Hội Thánh trong mối liên hệ hai chiều. Về phía người phục vụ Chúa cần phải có tâm tình hết lòng phục vụ bầy chiên của Chúa và sẵn lòng đồng cam cộng khổ với con dân Chúa. Phải quan tâm đến nhau một cách cụ thể trong những hoàn cảnh khốn khó để “làm cho yên lặng tâm thần,” có nghĩa là làm cho tinh thần được tươi tỉnh, bình an, và thanh thản nhờ sự chăm sóc lẫn nhau trong tình yêu thương. Đối với tín hữu cần phải thuận phục và quý trọng “những người thể ấy.” Đây là nguyên tắc để Nhà Chúa giữ vững kỷ cương, tạo điều kiện thuận lợi cho việc gây dựng và phát triển Hội Thánh.


Như Hội Thánh Cô-rinh-tô ngày trước, Hội Thánh ngày nay ít nhiều vẫn còn đâu đó những tổn thương, những tị hiềm khiến chúng ta càng nặng lòng trong trọng trách Chúa giao. Lời Chúa dạy hôm nay cũng là lời khích lệ, hướng dẫn mỗi chúng ta là những người đang cùng chiến đấu trong chiến trận thuộc linh, phải cư xử chân tình với nhau, không thiếu vắng khi cần đến nhau, luôn quan tâm an ủi nhau, và làm cho tươi tỉnh tinh thần của nhau để vượt qua những sóng gió khi cùng phục vụ Chúa.


Bạn đã trở nên người làm cho “tươi tỉnh tinh thần” của nhau như thế nào?


Lạy Chúa, tạ ơn Chúa vì được nhắc nhở về thái độ thuận phục, quý trọng người lãnh đạo thuộc linh cũng như những người cùng chịu khó nhọc trong công tác phục vụ Chúa, xin giúp con trở nên nguồn an ủi cho anh chị em khi gặp nghịch cảnh để khích lệ lẫn nhau trong công tác phục vụ Nước Trời.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

36 views0 comments

Recent Posts

See All

留言


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page