top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

02-21 Tình yêu thương chân thật


 

Câu gốc: “Hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật” (I Giăng 3:18).


Câu hỏi suy ngẫm: Các tín hữu ở Hội Thánh Cô-rinh-tô đã vượt trội trong những lãnh vực nào? Sứ đồ Phao-lô cho biết điều gì minh chứng cho tình yêu của họ là thành thật? Bạn thường thể hiện tình yêu thương với người lân cận như thế nào?


Sau khi giới thiệu về gương dâng hiến rời rộng của các tín hữu Hội Thánh Ma-xê-đoan, Sứ đồ Phao-lô nêu những điểm vượt trội của các tín hữu Hội Thánh Cô-rinh-tô, họ “đều trổi hơn về mọi việc, tức là về đức tin, về lời giảng, về sự vâng lời, về mọi sự sốt sắng, về tình yêu chúng tôi…” (câu 7). Từ đó, Sứ đồ Phao-lô mạnh mẽ bày tỏ ước nguyện của ông, muốn các tín hữu Cô-rinh-tô cũng hãy vượt trội hơn về công việc nhân đức, dâng giúp cho Hội Thánh Giê-ru-sa-lem đang gặp hoàn cảnh nghèo khó, như gương của tín hữu trong các Hội Thánh tại xứ Ma-xê-đoan (câu 1-6). Sứ đồ Phao-lô không ra lệnh hay ép buộc các tín hữu Cô-rinh-tô mà ông chỉ muốn khích lệ họ hoàn thành ước nguyện của ông, đó là “…cũng muốn thử xem sự thành thực của lòng yêu thương anh em là thể nào” (câu 8). Điều này cho thấy thước đo mức độ của tình yêu thương chân thành chính là việc làm nhân đức, cứu giúp. Vì thế, ông thách thức các tín hữu Cô-rinh-tô chứng minh tình yêu chân thành của mình qua tinh thần tương trợ vượt trội.

Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại, Ngài không chỉ nói yêu chung chung nhưng đã bày tỏ tình yêu bằng việc làm cụ thể, “…ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16). Đức Chúa Trời cũng muốn con dân Ngài bày tỏ tình yêu thương cho người lân cận, và đây không đơn thuần chỉ là lời đề nghị nhưng vì tính chất quan trọng của việc yêu người lân cận nên Đức Chúa Giê-xu đã tóm tắt Mười Điều Răn thành hai điều răn căn bản, mấu chốt mà người theo Chúa cần tuân giữ: “Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây, cũng như vậy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình” (Ma-thi-ơ 22:37-39).


Nói lời yêu thương là điều tốt và cần thiết, tuy nhiên nếu chỉ dừng lại ở lời nói thôi thì tình yêu thương chưa thể hiện trọn việc công bình, nhân đức như Lời Chúa dạy. Sứ đồ Giăng cũng đã dạy điều này rất rõ: “Hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật” (I Giăng 3:18). Xin Chúa cho chúng ta chủ động quan tâm giúp đỡ lẫn nhau một cách cụ thể bằng hành động cứu giúp, ban cho để bày tỏ tình yêu thương, vì biết rằng đây là thước đo của tình yêu thương có chân thật hay chỉ là lời trên môi miệng mà thôi.


Bạn có thường thể hiện tình yêu thương với người lân cận bằng những việc làm cụ thể không?


Tạ ơn Chúa vì đã yêu con và chết thế cho con trên cây thập tự để con được sống. Xin giúp con yêu người khác bằng những việc làm và tình yêu chân thật như Chúa đã yêu con.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

84 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page