top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

02-22 Sự giàu có của vua Sa-lô-môn


 

Câu gốc: “Phải, ân điển đó đã ban cho tôi, là kẻ hèn hơn hết mọi thánh đồ, để rao truyền cho Dân Ngoại sự giàu có không dò được của Đấng Christ” (Ê-phê-sô 3:8).


Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn thu nhập hằng năm bao nhiêu vàng? Vua dùng vàng để làm gì? Sự giàu có của vua đến từ đâu? Nhờ đâu bạn có được sự giàu có và ơn phước thuộc linh vô hạn? Bạn làm gì khi biết mình được giàu có trong Đấng Christ?


Phân đoạn Kinh Thánh hôm nay mô tả sự giàu có vô hạn của Vua Sa-lô-môn. Hằng năm vua thu được 670 ta-lâng vàng (hơn 20 tấn) bên cạnh các nguồn thu khác. Vua dùng số vàng này để làm 500 cái khiên, không phải để đánh trận mà dùng trong các lễ nghi và để thể hiện sự giàu có. Vua làm một ngai lớn bằng ngà bọc vàng, có sáu bậc thang và một bệ bằng vàng với 12 tượng sư tử hai bên. Bệ là chỗ gác chân, thể hiện tư thế thoải mái, vững vàng khi vua ngự trên ngai cai trị xứ sở. Sư tử là biểu tượng của hoàng gia và quyền lực. Toàn bộ đồ dùng để uống và vật dụng trong cung rừng Li-ban được làm bằng vàng cho thấy sự giàu có của vua. Cứ ba năm một lần, đoàn tàu buôn đi biển của vua mang về nhiều vàng bạc, ngà voi, có cả chim, thú ở nước ngoài như khỉ và chim công.


Sự giàu có của Vua Sa-lô-môn được liệt kê một cách chi tiết ở đây thật ra là nhằm phản ánh sự giàu có vô hạn của Đức Chúa Trời, Đấng đã ban cho ông sự giàu có. Vua Sa-lô-môn chỉ là vị vua được Đức Chúa Trời đặt ngồi trên ngôi để làm vua cho Ngài mà thôi (II Sử-ký 9:8). Ngày nay, chúng ta có một vị Vua trên muôn vua, giàu có hơn Vua Sa-lô-môn rất nhiều. Sự giàu có của Vua Sa-lô-môn chỉ là tạm thời trên đất nhưng sự giàu có của Đấng Christ là đời đời. Vua Sa-lô-môn khi còn sống đã tận hưởng sự giàu có của mình trong xa hoa, nhưng Đấng Christ đã từ bỏ sự giàu có của mình. Ngài đã không ngồi gác chân thoải mái trên bệ vàng, uống trong ly vàng, ngắm nhìn chim, thú, hưởng thụ sự giàu có cho riêng mình nhưng Ngài đã đến thế gian làm một đầy tớ, phó chính sự sống của Ngài cho chúng ta. “Ngài vốn giàu,vì anh em mà tự làm nên nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của Ngài, anh em được nên giàu” (II Cô-rinh-tô 8:9).


Bởi sự giàu có về ân sủng và tình yêu của Đấng Christ mà chúng ta được tha thứ, cứu chuộc, được ban cho đủ mọi ơn phước thiêng liêng trong Đức Chúa Giê-xu Christ (Ê-phê-sô 1:3-14), được hưởng sự giàu có của thiên đàng trong tương lai khi bước vào Giê-ru-sa-lem mới là nơi vàng chỉ đáng để lót đường đi (Khải Huyền 21:21). Vậy nên, hãy để sự thỏa lòng, vui mừng, bình an, hy vọng, tình yêu thương, ân sủng và quyền năng của Đức Thánh Linh ngự trị trong chúng ta, và luôn rao truyền sự giàu có vô hạn của Đấng Christ cho đồng bào.


Bạn có thấy mình giàu có trong Đấng Christ không?


Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì mọi ơn phước và sự giàu có thuộc linh trong Đấng Christ mà con có được nhờ sự từ bỏ chính mình của Ngài. Xin cho con luôn biết ơn Chúa và rao truyền sự giàu có vô hạn của Ngài cho nhiều người.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

49 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page