top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

02-22 San sẻ vì tình yêu thương


 

Câu gốc: “Tôi chẳng khuyên bảo anh em chịu túng thiếu để giúp đỡ kẻ khác, nhưng tôi muốn có sự bằng nhau. Theo cảnh bây giờ, anh em có dư thì bù cho họ lúc túng thiếu, hầu cho họ có dư cũng bù lại lúc túng thiếu cho anh em, như vậy là bằng nhau” (câu 13-14).


Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô đưa ra hai nguyên tắc nào cho mỗi lần quyên góp? Ông nhắc lại những tấm gương nào để khích lệ tinh thần san sẻ vì tình yêu của các tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô? Bạn áp dụng bài học này thế nào trong cuộc sống?


Các tín hữu ở Hội Thánh Cô-rinh-tô đã tham gia việc quyên góp giúp cho Hội Thánh Giê-ru-sa-lem từ năm trước và còn hứa sẽ tiếp tục nữa nên Sứ đồ Phao-lô nhắc họ làm trọn lời hứa. Nhưng ông không khuyên họ phải chịu túng thiếu để giúp đỡ người khác (câu 13), mà ông đưa ra hai nguyên tắc để quyên góp. Thứ nhất, “lấy lòng tốt mà làm” (câu 12), vấn đề không phải là họ giúp nhiều hay ít nhưng quan trọng là họ sẵn lòng san sẻ. Sứ đồ Phao-lô nhắc cho họ nhớ lại hình ảnh của Đức Chúa Giê-xu, “Ngài vốn giàu, vì anh em mà tự làm nên nghèo.” Ngôi Hai Đức Chúa Trời đã từ bỏ mọi vinh quang trên thiên đàng, giáng thế làm người thấp hèn, sinh trong nơi bần hàn, và nếm trải cuộc sống khó khăn trong gia đình của người thợ mộc nghèo tại xứ Na-xa-rét “…hầu cho bởi sự nghèo của Ngài, anh em được nên giàu” (câu 9). Chính điều đó thôi thúc con dân Chúa học theo tấm gương yêu thương của Chúa Giê-xu trong khi quyên góp giúp đỡ lẫn nhau.


Thứ hai, Sứ đồ Phao-lô đưa ra nguyên tắc bằng nhau, tức đồng đều (câu 14), đây cũng là nguyên tắc Đức Chúa Trời áp dụng cho tuyển dân trong đồng vắng khi Chúa nuôi sống họ bằng ma-na, mọi người đều được no đủ đồng đều dù có người trẻ khỏe lượm nhiều, còn người già yếu lượm ít (câu 15, Xuất Ê-díp-tô Ký 16:18). Nguyên tắc đồng đều thể hiện tình yêu thương luôn quan tâm giúp đỡ lẫn nhau. Sứ đồ Phao-lô không yêu cầu họ phải chịu mang gánh nặng để người khác được nhẹ bớt nhưng ông muốn dạy họ nguyên tắc san sẻ trong khi mình có dư mà anh em khác đang túng thiếu, “…hầu cho họ có dư cũng bù lại lúc túng thiếu cho anh em, như vậy là bằng nhau.” Đây chính là sự san sẻ đồng đều trong tình yêu thương.


Hội Thánh Chúa ngày nay cũng rất cần sự quan tâm lẫn nhau để người có dư san sẻ cho người gặp hoàn cảnh túng thiếu, khó khăn, và người nhận được sự giúp đỡ hôm nay cũng cần san sẻ, giúp đỡ người khác trong hoàn cảnh khó khăn khi Chúa cho mình dư dật. Vì tình yêu thương, chúng ta sẵn lòng san sẻ cho nhau để ai nấy đều kinh nghiệm sự ban cho dư đầy của Chúa trong cuộc sống và hết lòng tạ ơn Ngài.


Điều nào ngăn trở bạn không thể san sẻ cho người lân cận khi họ đang có nhu cầu cấp thiết?


Tạ ơn Chúa vì tình yêu mà Ngài sẵn sàng từ bỏ mọi sự để cho chính con kinh nghiệm được sự ban cho dư đầy từ Đức Chúa Trời. Xin giúp con sẵn sàng sẻ chia để bày tỏ tình yêu của Chúa đang ngự trị và chi phối đời sống con.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

45 views

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page