top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

02-23 Lạy Chúa! Xin hãy đến!


 

Câu gốc: “Lòng yêu thương của tôi ở với hết thảy anh em trong Đức Chúa Giê-xu Christ” (câu 24).


Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô viết gì trong những lời cuối thư này? “Lấy cái hôn thánh mà chào nhau” có ý nghĩa gì? Từ A-na-them và Ma-ra-na-tha nghĩa là gì? Lời cuối thư cho thấy tấm lòng của Sứ đồ Phao-lô thế nào? Qua đó nhắc nhở bạn điều gì?


Trong lời cuối thư, Sứ đồ Phao-lô cho biết những anh em cùng niềm tin và các Hội Thánh ở xứ A-si, cùng Hội Thánh đang nhóm họp trong nhà của ông bà A-qui-la Bê-rít-sin gửi lời chào thăm các tín hữu Hội Thánh Cô-rinh-tô. Điều này bày tỏ mối thông công giữa vòng anh em trong gia đình đức tin, là những người đã được sinh ra trong Đức Chúa Trời qua dòng máu cứu chuộc của Chúa Giê-xu. Sứ đồ Phao-lô viết tiếp, “Hãy lấy cái hôn thánh mà chào nhau” (câu 20). Cái hôn thánh thiện khi chào hỏi không phải là một nghi thức tôn giáo mà là cách chào thăm thân thiết, bày tỏ tình yêu thương, sự thông công giữa những người thuộc về Đức Chúa Trời không hề phân rẽ.


Trong câu 21, Sứ đồ Phao-lô xác nhận chính tay ông viết thư này để khẳng định bức thư không phải giả mạo, nhưng đích thực là của ông cho nên các tín hữu có trách nhiệm thực hiện các lời khuyên dạy ông đã trình bày trong thư. Những ai là người yêu mến Chúa, khi nghe lời khuyên giục từ thư ông viết cần có sự đáp ứng tích cực, nhưng nếu có ai không giữ lòng kính mến Chúa, xem thường lời chỉ bảo, công khai từ chối ân sủng của Đức Chúa Trời để cứ tiếp tục đi trong tội lỗi thì Sứ đồ Phao-lô bày tỏ quan điểm rõ ràng rằng những người ấy phải bị a-na-them, đây là một lời rủa sả có nghĩa là phân rẽ với Đức Chúa Trời. Từ Ma-ra-na-tha có nghĩa là “Lạy Chúa! Xin hãy đến!” cảnh báo rằng Chúa là Đấng sẽ sớm đến để xét đoán mọi người, ai không giữ lòng kính mến Chúa phải bị phân rẽ với Ngài!


Hội Thánh Cô-rinh-tô cũng như Hội Thánh ngày nay cần chỉnh đốn những điều sai trật trong cách cư xử và thái độ phục vụ vì ngày Chúa gần đến, một trong những điều cần chỉnh đốn là tình trạng bè phái, chia rẽ. Nếu mỗi người đều phục vụ Chúa và cư xử với nhau trong tinh thần anh chị em chân thành, thân thiết thì chắc rằng không còn tình trạng bằng mặt không bằng lòng, chia rẽ nhau trong Hội Thánh. Lời nhắc nhở của Sứ đồ Phao-lô với mong ước mỗi tín hữu sẽ luôn trân quý nhau khi biết mình cùng là anh chị em trong gia đình đức tin, nhất là cùng hướng lòng về ngày cuối cùng với lời cầu xin tha thiết: Ma-ra-na-tha! Lạy Chúa! Xin hãy đến!


Câu cuối cùng của vị sứ đồ thật cảm động, “Lòng yêu thương của tôi ở với hết thảy anh em trong Đức Chúa Giê-xu Christ.” Dù rất nghiêm khắc khi viết thư này, nhưng ông vẫn luôn yêu họ bằng tình yêu của Chúa. Xin Chúa cho chúng ta noi gương Sứ đồ Phao-lô trong nếp sống với nhau và trong khi cùng nhau phục vụ Chúa.


Điều gì thôi thúc bạn trông mong ngày Chúa mau đến?


Kính lạy Đức Chúa Trời kính yêu! Nguyện xin ngày của Chúa mau đến để đón rước Hội Thánh của Ngài. Xin Chúa giúp con sống theo Lời Chúa trong khi chờ đợi ngày phước hạnh này.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

45 views0 comments

Recent Posts

See All

Kommentare


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page