top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

02-24 Các việc bên ngoài đền thờ


 

Câu gốc: “Thưa rằng: Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và yêu người lân cận như mình” (Lu-ca 10:27).


Câu hỏi suy ngẫm: Những người thuộc dòng Dít-sê-ha, dòng Hếp-rôn và anh em của Giê-ri-gia được giao cho công việc gì? Họ là những người như thế nào? Theo bạn, Cơ Đốc nhân có cần phục vụ cộng đồng hay chỉ cần phục vụ trong Hội Thánh? Bạn đã làm gì để phục vụ cộng đồng?


Phân đoạn Kinh Thánh này giới thiệu về một nhóm người Lê-vi không được phân công phục vụ trong đền thờ nhưng lại được phân công phục vụ cộng đồng rộng lớn hơn ở bên ngoài. Trong dòng Dít-sê-ha thuộc nhóm người Lê-vi này có những người được lập “làm quan trưởng và quan xét” (câu 29). Họ điều hành những công việc của đất nước, thực thi luật pháp, ngăn chặn sự thờ hình tượng hoặc hành động bất công, giữ gìn sự thanh bình của đất nước, v.v… Họ có cả thảy sáu ngàn người (I Sử-ký 23:4) thay phiên nhau thực hiện nhiệm vụ này trên cả Ít-ra-ên. Họ được chia ra làm ba nhóm; một nhóm lo cho công việc bên ngoài Ít-ra-ên (câu 29); nhóm thứ hai gồm có một ngàn bảy trăm người phụ trách phía tây sông Giô-đanh “coi sóc công việc của Đức Giê-hô-va và hầu hạ vua” (câu 30), và nhóm thứ ba gồm có hai ngàn bảy trăm người “cai trị các việc của Đức Chúa Trời và việc của vua” (câu 32). Tất cả những người được đưa vào các chức vụ này đều là “những người mạnh dạn,” tức là những người có năng lực, có lòng dũng cảm, có sự khôn ngoan để làm trọn công việc được giao.


Ở đây chúng ta thấy những công việc phục vụ con người bên ngoài đền thờ cũng được coi trọng chứ chẳng phải chỉ có công việc trong đền thờ mới được Vua Đa-vít coi trọng. Trong năm cai trị cuối cùng của cuộc đời mình, ông đã sắp xếp những công việc này để lo cho vị vua tương lai và dân Chúa. Đối với người Do Thái ngày xưa cũng như đối với Vua Đa-vít, sự tin kính và lòng yêu dân, yêu nước phải đi đôi với nhau; một người yêu mến Chúa không thể không yêu mến và phục vụ dân của Ngài. Qua sự chăm lo cho công việc bên ngoài đền thờ, phân công cụ thể, cắt cử người có năng lực v.v… Vua Đa-vít đã bày tỏ tình yêu thương và sự chăm sóc không chỉ cho Chúa, cho đền thờ của Ngài, mà còn cho những con người do Ngài dựng nên trên thế gian này.


Ngày nay cũng vậy, Cơ Đốc nhân không chỉ thể hiện tình yêu dành cho Chúa và giới hạn tình yêu đó trong nhà thờ nhưng Cơ Đốc nhân phải đem tình yêu của Chúa đến với thế nhân, “làm muối của đất, sự sáng của thế gian” bằng khả năng Chúa ban để thực hiện những công tác chăm lo đời sống thuộc linh và thuộc thể cho những người được Ngài dựng nên qua việc chứng đạo, góp phần vào công tác xã hội, chăm lo cho trẻ mồ côi và người góa bụa v.v…


Bạn thể hiện tình yêu của Chúa cho những người bên ngoài Hội Thánh bằng cách nào?


Lạy Chúa, xin cho con có thể đem tình yêu của Ngài đến cho thế giới này bằng những phương cách thật cụ thể, vì Ngài đã yêu thương con và đã bày tỏ tình yêu đó thật cụ thể với con.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

34 views

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page