top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

02-24 Người Có Đức Tin Lớn


 

Câu gốc: “Ngài bèn phán rằng: Hỡi đàn bà kia, ngươi có đức tin lớn; việc phải xảy ra theo ý ngươi muốn! Cũng một giờ đó, con gái người liền được lành” (câu 28).


Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu đi đến đâu và đã gặp ai? Câu chuyện người phụ nữ ngoại bang tìm gặp và cầu xin Chúa cho thấy gì về đức tin của bà? Bạn được nhắc nhở điều gì qua câu chuyện này?


Sau khi dạy dỗ môn đệ về thực trạng con người bề trong để quan tâm gìn giữ tấm lòng, Chúa Giê-xu và các môn đệ đi đến địa phận thành Ty-rơ và Si-đôn thuộc về Dân Ngoại để vừa tránh sự chống đối vừa có thời gian chỉ dạy thêm cho các sứ đồ của Ngài (Mác 7:24; 9:30-31). Một phụ nữ Ca-na-an đến tìm Chúa và xin Ngài cứu con gái bà “mắc quỷ ám, khốn cực lắm.” Đây là một việc lạ, vì Dân Ngoại vốn có hệ thống tôn giáo, thần linh riêng của họ. Câu chuyện cho thấy ba điều đặc biệt lớn lao từ người phụ nữ Ca-na-an này.


Thứ nhất, bà có một quyết định lớn lao. Bà xưng Chúa Giê-xu là “con cháu Vua Đa-vít,” nghĩa là bà tôn trọng và biết Chúa Giê-xu là Đấng Mết-si-a sẽ đến. Vì vậy bà có một quyết định lớn lao là “gieo mình dưới chân Chúa” (Mác 7:25) để van xin và kêu cầu bằng tinh thần thờ phượng.


Thứ hai, bà gặp phải sự thử thách lớn lao. Chúa Giê-xu đã im lặng không đáp lời, các môn đệ chỉ muốn Chúa truyền cho bà trở về. Rồi Chúa cho biết ưu tiên hiện tại của Ngài là dành cho dân tộc Ít-ra-ên (câu 24). Người phụ nữ này vẫn tiếp tục kêu xin “Lạy Chúa, xin Chúa giúp tôi cùng!” Chúa Giê-xu muốn khẳng định một lần nữa về thứ tự ưu tiên trong chức vụ của Ngài nên Ngài phán, “Không nên lấy bánh của con cái mà quăng cho chó con ăn” (câu 26). Thử thách quá lớn lao nhưng người phụ nữ vẫn kiên trì, “Lạy Chúa, thật như vậy, song mấy con chó con ăn những miếng bánh vụn trên bàn chủ nó rớt xuống” (câu 27), bà chấp nhận thân phận và chỉ mong Chúa thương xót cho mẹ con bà chút bánh vụn từ bàn ăn rơi rớt xuống mà thôi!


Thứ ba, bà nhận được kết quả lớn lao. Chúa Giê-xu khen bà là người có “đức tin lớn” và Ngài đã chữa lành cho con gái bà ngay giờ đó (câu 28).


Một lần nữa, Chúa Giê-xu cho thấy Đức Chúa Trời không chỉ ban phước trên người Do Thái mà thôi nhưng ân sủng Ngài dành cho những ai đến với Chúa bởi đức tin, dù là người Do Thái hay Dân Ngoại. Và đây cũng là cơ hội Chúa dạy cho các môn đệ rằng sự cứu rỗi không có được bởi việc làm, lễ nghi hay tuân giữ luật pháp mà hoàn toàn bởi đức tin. Bài học nhắc nhở chúng ta hãy đến với Chúa bởi đức tin và mạnh dạn trình dâng lên Ngài mọi nan đề trong cuộc sống. Ước mong Chúa luôn thấy được đức tin trong mỗi chúng ta và Ngài ban phước khi chúng ta đặt trọn đức tin nơi Ngài.


Bạn có đức tin lớn như người phụ nữ Ca-na-an này không?


Lạy Chúa, xin cho con luôn biết trình dâng lên Ngài mọi nan đề trong đời sống. Xin Chúa giúp con luôn nhờ cậy Ngài trong mọi hoàn cảnh để đức tin của con từng hồi từng lúc lớn lên trong Ngài.


(c) 2024 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

50 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page