top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

02-24 Sự khôn ngoan của vua Sa-lô-môn


 

Câu gốc: “Vậy, các ngươi phải giữ làm theo các mệnh lệnh và luật lệ này; vì ấy là sự khôn ngoan và sự thông sáng của các ngươi trước mặt các dân tộc; họ nghe nói về các luật lệ này, sẽ nói rằng: Dân này là một dân khôn ngoan và thông sáng không hai!” (Phục Truyền 4:6).


Câu hỏi suy ngẫm: Do đâu Vua Sa-lô-môn có sự khôn ngoan? Các vua đến gặp ông để làm gì? Lãnh thổ rộng lớn Vua Sa-lô-môn cai quản do đâu mà có? Bạn cần làm gì để có được sự khôn ngoan?


Sự khôn ngoan của Vua Sa-lô-môn trổi hơn hết các vua trên đất. Vì vậy họ mong được gặp mặt vua để nghe sự khôn ngoan Chúa đặt vào lòng ông (câu 22-23). Sự khôn ngoan của Chúa bày tỏ qua lời nói, việc làm, cách quản trị công việc của ông đã thu hút các vua Dân Ngoại tìm đến với ông. Ông là vị vua thuộc về Chúa nên họ đến với ông chính là để tìm kiếm sự khôn ngoan của Ngài. Họ quá mong muốn được diện kiến Vua Sa-lô-môn, nghe và học hỏi sự khôn ngoan từ vua nên hằng năm đã tiến cống nhiều phẩm vật quý giá.


Riêng về vị thế đối với các nước, có thể nói Vua Sa-lô-môn quản trị hết các vua của vùng đất rộng lớn từ sông Cái, tức sông Ơ-phơ-rát cho đến xứ Phi-li-tin và biên giới xứ Ai Cập. Đây cũng là sự ứng nghiệm của lời hứa giao ước Đức Chúa Trời đã phán với ông Áp-ra-ham: “Ta cho dòng dõi ngươi xứ này, từ sông Ê-díp-tô cho đến sông lớn kia, tức sông Ơ-phơ-rát” (Sáng Thế Ký 15:18). Vua Sa-lô-môn quản trị vùng đất rộng lớn như vậy không nhờ vào chiến tranh để chiếm đất vì ông là vị vua của hòa bình. Các vua Dân Ngoại đã tự nguyện đến với vua và dâng những thứ quý giá của họ cho vua. Ông thu phục họ nhờ sự khôn ngoan Chúa ban.


Ngày xưa, ông Môi-se cũng dạy dỗ dân Chúa phải cẩn thận vâng giữ những luật lệ và mệnh lệnh của Ngài để có được sự khôn ngoan, hiểu biết và điều đó sẽ được các Dân Ngoại nhận biết, họ cũng sẽ được gọi là “dân lớn” và “nước lớn.” Họ lớn mạnh không vì đất rộng, dân đông, quân hùng tướng mạnh, nhưng vì có được sự hiện diện của Chúa, được Ngài “ở gần” khi cầu khẩn Ngài (Phục Truyền 4:6-8).


Là dân thuộc linh của Chúa, chúng ta cũng phải thể hiện sự khôn ngoan của Chúa trong lời nói, việc làm để thu hút người khác đến với Chúa Giê-xu, nghe sự dạy dỗ của Ngài, thờ phượng Ngài và dâng cho Ngài những của lễ. Muốn được như vậy chúng ta phải tuân giữ luật lệ và mệnh lệnh của Chúa. Để có thể tuân giữ mệnh lệnh của Chúa thì chúng ta phải đọc, học hỏi Lời Ngài và có “sự gần gũi” với Ngài qua đời sống biết “kêu cầu Ngài,” xứng đáng là “dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời” để “rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài” (I Phi-e-rơ 2:9-10).


Đời sống bạn có điều gì thu hút người khác đến với Đấng Christ không?


Lạy Chúa, tạ ơn Ngài đã ban cho con sự khôn ngoan. Xin cho đời sống của con thể hiện được sự khôn ngoan Chúa ban để từ đó con có thể thu hút và làm chứng về Chúa Cứu Thế Giê-xu cho những người chưa biết Chúa.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

23 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page