top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

02-25 Đứng dậy và nói

Updated: Feb 26, 2021


 

Câu gốc: “Ngài phán cùng các sứ đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người” (Mác 16:15).


Câu hỏi suy ngẫm: Những ai được Vua Đa-vít triệu hồi tại Giê-ru-sa-lem? Với mục đích gì? Sức khỏe của vua lúc này thế nào? Vì sao vua phải đứng dậy? Bạn làm gì để vượt qua ngại ngùng hoặc sợ hãi khi làm chứng cho Chúa?


Vua Đa-vít đang sống trong những ngày cuối của cuộc đời với tình trạng “đã già, tuổi cao; và mặc dù người ta đắp áo cho người, cũng không thể ấm được” (I Các Vua 1:1). Có lẽ vua vừa được phục hồi chút ít, và biết mình không còn nhiều thời gian, nên vua đã triệu tập tám nhóm lãnh đạo, là đại diện cho toàn thể dân Chúa trở về Giê-ru-sa-lem để chia sẻ khải tượng của ông cho họ. Thay vì có thể ngồi để truyền sứ điệp nhưng vì tầm quan trọng của sự kiện, Vua Đa-vít đã lấy hết sức lực còn lại của mình để “đứng dậy và nói” về khải tượng, về ước muốn của ông, rằng bấy lâu nay lòng ông hằng ao ước xây một căn nhà để Hòm Giao Ước của Chúa đặt tại đó. Không chỉ dừng lại ở sự ao ước trong lòng, Vua Đa-vít cũng đã chuẩn bị sẵn mọi sự để xây cất đền thờ của Chúa. Giờ đây, ông truyền lại cho họ khải tượng này và khích lệ họ giúp đỡ Vua Sa-lô-môn, con trai ông, trong việc xây cất đền thờ.


Đời sống con người rất ngắn ngủi “Tuổi tác của chúng tôi đến được bảy mươi, còn nếu mạnh khỏe thì đến tám mươi… Vì đời sống chóng qua, rồi chúng tôi bay mất đi” (Thi Thiên 90:10). Chúng ta không ai biết mình sẽ sống trên đất này bao nhiêu năm. Mỗi ngày trôi qua là một ngày trong cuộc đời của mình ngắn lại, thời điểm về với Chúa càng gần hơn. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Vậy ngay từ hôm nay, dù là trẻ tuổi, trung niên hay cao tuổi như Vua Đa-vít trong câu chuyện này, vì tầm quan trọng của khải tượng mà Chúa Giê-xu đã truyền cho các môn đệ của Ngài “làm chứng về Ta… cho đến cùng trái đất” (Công Vụ 1:8), xin hãy “đứng dậy và nói” cho những người chưa biết Chúa, chia sẻ với họ sứ điệp Phúc Âm chúng ta đã nhận lãnh từ Chúa để rồi họ cũng sẽ được cứu và xây dựng đền thờ của Chúa trên đất này là chính đời sống họ, nơi Đức Thánh Linh ngự vào.


Vua Đa-vít đã vượt lên khỏi sự yếu đuối của tuổi già để “đứng dậy và nói” về khải tượng của ông và ý muốn của Chúa trong việc chọn người kế vị và xây dựng đền thờ. Là những người còn mạnh khỏe, dù ở bất cứ lứa tuổi nào, tuy không phải vượt lên sự yếu đuối của tuổi tác, bệnh tật như Vua Đa-vít nhưng chúng ta phải vượt lên sự yếu đuối thuộc linh, sự nhút nhát, sợ hãi của chính mình để “đứng dậy và nói” cho những người chưa biết Chúa về tình yêu thương của Chúa và chương trình cứu rỗi của Ngài dành cho họ.


Bạn đang ngồi thụ động hay sẵn sàng “đứng dậy và nói” về Chúa cho người chung quanh mình?


Lạy Chúa, xin cho con có thể vượt lên trên mọi ngăn trở để có thể “đứng dậy và nói” về sứ điệp Phúc Âm để cho nhiều người khác cũng nhận được và kinh nghiệm được tình yêu và sự cứu rỗi của Ngài như chính con.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

32 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page