top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

02-25 Lễ tấn phong thầy tế lễ (phần 1)


 

Câu gốc: “Theo luật pháp thì hầu hết mọi vật đều nhờ huyết mà được sạch: Không đổ huyết thì không có sự tha thứ” (Hê-bơ-rơ 9:22).


Câu hỏi suy ngẫm: Một con bò tơ đực không tì vết được dâng lên trong nghi thức tấn phong thầy tế lễ có ý nghĩa gì? Bạn nhận ra nghi thức này có liên hệ gì với chính bạn?


Nghi thức dâng của lễ chuộc tội được thực hiện đầu tiên trong lễ tấn phong thầy tế lễ. Vì Đức Chúa Trời Chí Thánh, không ai có thể đến gần cho dù là những người được Chúa chọn. Người đến gần Chúa phải được thanh tẩy theo quy định của Ngài. Sinh tế đầu tiên là con bò tơ đực không tì vết (câu 2) được dâng làm của lễ chuộc tội. Nghi thức này diễn ra theo trình tự như sau: Ông Môi-se sẽ dắt con bò tơ đực đến trước hội mạc, con bò này là sinh tế thay thế cho ông A-rôn và các thầy tế lễ. Khi ông A-rôn và các con trai người đặt tay trên đầu con bò đó, mọi tội lỗi của họ được coi như đã chuyển sang con vật. Kế đến ông Môi-se sẽ giết con bò đó trước mặt Đức Giê-hô-va, tại nơi cửa hội mạc (câu 11). Việc làm này ngụ ý ông A-rôn và các con trai người đã chịu hình phạt về tội lỗi của họ và Đức Chúa Trời kể họ được nên thánh.


Sau đó máu của bò đực được bôi vào sừng của bàn thờ và đổ khắp dưới chân bàn thờ. Theo luật pháp của Chúa, con sinh tế đổ máu ra làm cho bàn thờ được nên thánh (Hê-bơ-rơ 9:21-22). Hết thảy mỡ bọc ruột, tấm da mỏng bọc gan, hai trái cật và mỡ trên trái cật được đem xông trên bàn thờ. Thịt, da, và những phần còn lại của con bò xem như đã gánh chịu tội lỗi nên phải được thiêu cháy hoàn toàn ở ngoài trại quân (câu 14).


Bản tính của Đức Chúa Trời là thánh, Ngài không thể không trừng phạt tội lỗi con người đã vi phạm. Mọi người đều đã phạm tội, phải chịu án tử hình trước mặt Ngài. Tuy nhiên, Chúa cũng là tình yêu, với bản tính yêu thương Ngài không cam lòng nhìn thấy nhân loại bị đoán phạt nặng nề. Vì thế, Ngài đã có giải pháp chấp nhận phương án chuộc tội thay thế. Nghi thức chuộc tội được thực hiện qua việc dâng con sinh làm của lễ thiêu trong Cựu Ước là biểu tượng hướng về một của lễ toàn hảo, Chiên Con của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu phán: “Vì này là huyết Ta, huyết của sự giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội” (Ma-thi-ơ 26:28). Chúa Giê-xu là Đấng Tạo Hóa đã đặt mình vào vị trí một sinh tế thay thế, Ngài đã bị đóng đinh trên cây thập tự tại đồi Gô-gô-tha năm xưa vì tội lỗi của cả nhân loại, hầu cho bất cứ ai bằng lòng trao gánh nặng tội lỗi của mình lên Ngài thì được sạch tội và được phục hồi địa vị làm con của Đức Chúa Trời chí thánh, chí ái.


Bạn có sống xứng đáng với sự chết thay của Đức Chúa Giê-xu cho bạn chưa?


Lạy Chúa! Con là một tội nhân đáng chết được Chúa yêu. Cảm tạ Chúa Giê-xu đã vui lòng chết thế cho con, ban áo công chính của Ngài để con được phép đến gần Đức Chúa Trời Chí Thánh. Xin giúp con ngày càng trở nên giống Chúa hơn trong đức thánh khiết và yêu thương.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

45 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page