top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

02-26 Lễ tấn phong thầy tế lễ (phần 2)


 

Câu gốc: “Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi” (Ga-la-ti 2:20).


Câu hỏi suy ngẫm: Sinh tế thứ hai là một trong hai con chiên đực được dâng lên như thế nào? Của lễ thiêu toàn thiêu có mùi thơm mang ý nghĩa gì trong lễ tấn phong thầy tế lễ? Đáp ứng của bạn trong bài học hôm nay là gì?


Sau khi thực hiện nghi thức dâng của lễ chuộc tội cho ông A-rôn và các con trai người bằng sinh tế đầu tiên là con bò đực tơ, ông Môi-se thực hiện nghi thức dâng của lễ tạ ơn bằng sinh tế thứ hai là một trong hai con chiên đực không tì vết. Ông A-rôn và các con trai người đặt tay lên đầu con chiên mang ý nghĩa đồng nhất với con chiên, rồi giết con chiên lấy máu rưới chung quanh bàn thờ. Kế đó, chặt chiên ra từng miếng, rửa sạch bộ lòng và giò để lên trên, thiêu toàn bộ con chiên đực trên bàn thờ, ấy là của lễ toàn thiêu có mùi thơm dâng cho Đức Giê-hô-va (câu 15-18). Bộ lòng và chân là những phần không sạch phải được rửa, tượng trưng cho những phương diện nào trong đời sống của các thầy tế lễ còn chưa được vui lòng Chúa thì phải được thanh tẩy. Cả con chiên được thiêu toàn bộ trên bàn thờ để tạo ra mùi thơm dâng lên Chúa đúng theo Lê-vi Ký 1:10-13 quy định, ngụ ý rằng các thầy tế lễ sẽ cống hiến hoàn toàn cho Chúa, trọn cuộc đời họ chỉ chuyên lo công việc Chúa và làm vui lòng Ngài.


Công việc của các thầy tế lễ là giúp con dân Chúa sống và thờ phượng Ngài cách đúng đắn. Họ thực hiện các nghi thức tế lễ, cầu thay, và dạy dỗ dân Chúa đi theo ý muốn của Ngài. Tuy công việc có vẻ như đơn giản nhưng để có thể hoàn thành chức vụ Chúa giao và làm vui lòng Chúa trong mọi sự, họ phải hy sinh rất nhiều về thời gian và sức lực vì lịch sử cho thấy dân Chúa cũng chỉ là những người cứng lòng, bản chất tự nhiên của họ là muốn làm theo ý riêng của mình, bất tuân giới răn của Chúa mà thôi.


Mỗi Cơ Đốc nhân thật đều nhìn nhận bản chất con người của mình là tội lỗi xấu xa. Nhưng Chúa Giê-xu đã sẵn lòng hy sinh mạng báu để cứu chuộc chúng ta, phục hồi địa vị làm con của Ngài. Chúa cũng ban cho chúng ta một vị trí để phụng sự Ngài. Mỗi người cần nhận biết vị trí Chúa muốn mình phục vụ, và cần đóng đinh cái tôi của chính mình trên thập tự giá với Đấng Christ, mời Chúa ngự trị sống động trong cuộc đời chúng ta và sẵn sàng làm mọi điều cho Đấng đã yêu chúng ta và phó chính mình Ngài vì chúng ta.


Bạn dâng trọn đời mình để phục vụ trong vị trí Chúa đặt để chưa?


Lạy Chúa! Làm sao con có thể thuật lại hết tình yêu và những điều diệu kỳ Chúa đã làm cho con! Đời con đây, xin Chúa sai dùng trong công việc Ngài và xin giúp con hoàn thành công việc theo thánh ý của Chúa với lòng vui mừng và biết ơn.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

29 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page