top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

03-01 Nếp sống Cơ Đốc

Updated: Mar 2, 2023


 

Câu gốc: “Vả, những kẻ thuộc về Đức Chúa Giê-xu Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy” (câu 24-25).


Câu hỏi suy ngẫm: Những việc làm của nếp sống theo xác thịt là gì và hậu quả ra sao? Sống trong Chúa là sống như thế nào? Bạn đã làm gì để đầu tư cho nếp sống Cơ Đốc?


Là Cơ Đốc nhân, chúng ta cần phải chú tâm phát triển nếp sống Cơ Đốc mỗi ngày. Lời Chúa cho biết nếp sống Cơ Đốc đối nghịch với nếp sống xác thịt. Bước đi theo Chúa là chấp nhận chết đi con người xác thịt tội lỗi, được tái sinh trong Chúa Giê-xu, trở thành người mới và sống nếp sống mới theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Sứ đồ Phao-lô cho chúng ta thấy những việc làm cụ thể của nếp sống theo xác thịt: “Ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy” (câu 19-21). Hậu quả của những người cứ miệt mài trong những việc làm của xác thịt tội lỗi, không chịu ăn năn là không hưởng được phước hạnh của Vương Quốc Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu phán với các môn đệ về cái giá để trở nên môn đệ Chúa là phải từ bỏ chính mình, chấp nhận chết đi con người tội lỗi cũ của mình (Ma-thi-ơ 16:24-25).


Đầu tư cho nếp sống Cơ Đốc chính là sống theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Như nhánh nho phải gắn liền với gốc thể nào thì Cơ Đốc nhân cũng phải liên kết chặt chẽ với Đức Thánh Linh thể ấy. Đức Thánh Linh không những giúp chúng ta thắng hơn xác thịt mà còn giúp chúng ta thể hiện được bông trái Thánh Linh trong đời sống, đó là “lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ” (câu 22). Nếu chúng ta đã nhờ Đức Thánh Linh mà sống, thì hãy bước theo Đức Thánh Linh.


Được Đức Thánh Linh dẫn dắt và bước theo Đức Thánh Linh là nếp sống đối nghịch với những ưa muốn của xác thịt. Vì nếp sống xác thịt có những dục vọng trái ngược với Đức Thánh Linh, nên Cơ Đốc nhân không thể nói mình tin Chúa mà vẫn sống theo dục vọng tội lỗi. Mỗi Cơ Đốc nhân cần đầu tư phát triển nếp sống Cơ Đốc của mình qua việc dành thời gian học hỏi Lời Chúa để hiểu rõ sự dạy dỗ của Ngài, qua sự cầu nguyện để hiểu rõ ý Chúa, và qua việc đầu phục Đức Thánh Linh để Ngài dẫn dắt mỗi ngày sống khiêm nhường, công chính và yêu thương. Sứ đồ Phi-e-rơ dạy: “Nhưng, như Đấng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình, bởi có chép rằng: Hãy nên thánh, vì Ta là thánh” (I Phi-e-rơ 1:15-16). Cơ Đốc nhân phải đầu tư cho nếp sống Cơ Đốc của mình để qua đó Danh Chúa được vinh quang.


Bạn đã bằng lòng chết con người xác thịt và sống nếp sống Cơ Đốc trong Đức Thánh Linh chưa?


Tạ ơn Chúa đã yêu thương và hy sinh đền tội cho con. Xin giúp con cam kết kỷ luật tâm linh trong việc đầu tư cho nếp sống Cơ Đốc theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

93 views

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page