top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

03-02 Thành tâm xưng tội

Updated: Mar 2, 2022


 

Câu gốc: “Ồ, Đức Chúa Trời tôi! tôi hổ ngươi thẹn mặt, chẳng dám ngước mặt lên Ngài, là Đức Chúa Trời tôi; vì gian ác chúng tôi đã thêm nhiều quá đầu chúng tôi, và tội chúng tôi cao lớn tận trời” (câu 6).


Câu hỏi suy ngẫm: Ông E-xơ-ra cảm thấy thế nào trước tội lỗi của người Do Thái? Ông nhắc lại Chúa đã làm cho họ điều gì và họ cứ tiếp tục phạm tội ra sao? Ông đã thành tâm xưng tội với Chúa như thế nào? Bạn xưng tội với thái độ nào?


Sau khi hay tin người Do Thái, kể cả những thầy tế lễ và người Lê-vi, đã cưới gả với Dân Ngoại sống trong xứ và bắt chước theo những tập tục ghê tởm của họ, ông E-xơ-ra vô cùng đau đớn, buồn bực và kinh hoàng (câu 1-3). Đến giờ dâng tế lễ buổi chiều, ông trổi dậy, lòng nặng trĩu, hạ mình quỳ gối xưng tội cùng Chúa (câu 4-5). Ông bắt đầu lời cầu nguyện xưng tội rất cảm động với lòng nhận biết “sự gian ác của chúng con cứ chồng chất trên đầu chúng con, và tội lỗi của chúng con cao đến tận trời” (câu 6 BTTHĐ). Mặc dù ông không hề phạm những tội kể trên nhưng với vai trò lãnh đạo thuộc linh của dân tộc, ông vẫn kể mình là một thành phần trong cộng đồng con dân Chúa, một chi thể trong thân của Ngài, nên ông xem mình là một tội nhân trong lời cầu nguyện xưng tội tha thiết và cảm động của ông.


Ông E-xơ-ra kể lại mọi điều Đức Chúa Trời đã làm cho dân tộc ông. Ngài đã bày tỏ lòng nhân từ, thương xót đối với tổ phụ ông, tha thứ và giải cứu họ rất nhiều lần. Thế mà dân tộc ông lại tiếp tục phạm tội, tiếp tục làm điều gian ác mà Chúa cấm (câu 7-9). Ông cũng nhắc lại lời Chúa phán dặn qua các nhà tiên tri là đừng cưới gả hay làm theo tập tục ô uế của dân ngoại trong xứ (câu 11-12). Ông nhận biết tội của dân tộc ông đáng bị Chúa phạt và tiêu diệt vì Ngài là Đấng Công Bình (câu 13-15). Với cả tấm lòng chân thành, ông đã thật lòng ăn năn và xưng tội cùng Chúa cho dân tộc mình. Và trong chương 10, chúng ta biết kết quả của việc thành tâm xưng tội là toàn dân Do Thái đã trở lại cùng Chúa, lập giao ước hứa nguyện vâng giữ điều răn của Ngài.


Thành tâm xưng tội là một kỷ luật rất quan trọng trong hành trình theo Chúa của mỗi Cơ Đốc nhân. Khi đang còn sống trong thế giới đầy tội lỗi, gian ác này thì chúng ta rất dễ phạm tội cùng Chúa. Vì thế, việc chúng ta nhận biết tội lỗi mình, tội lỗi của anh chị em, và dân tộc mình, hết lòng ăn năn, xưng tội cùng Chúa là việc rất cần thiết để nhận được sự tha thứ và phục hồi từ Đức Chúa Trời. Hội Thánh của Chúa ngày nay rất cần những người như ông E-xơ-ra, hạ mình, quỳ gối, hướng lòng về Chúa, và thành tâm xưng tội cho chính mình, cho Hội Thánh, và cho cả dân tộc mình.


Bạn có sẵn sàng thành tâm xưng tội trước Chúa không?


Lạy Chúa, xin giúp con có thái độ như ông E-xơ-ra khi nhìn thấy chính con, Hội Thánh và dân tộc con đi sai lạc và phạm tội với Chúa. Xin giúp con thành tâm xưng tội trước mặt Ngài để nhận được sự tha thứ và phục hồi Chúa ban.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

35 views

Recent Posts

See All

Commentaires


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page