top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

03-03 Hạ mình trước Chúa


 

Câu gốc: “Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa, thì Ngài sẽ nhắc anh em lên” (câu 10).


Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gia-cơ khuyên Cơ Đốc nhân phải làm gì? Ông muốn nhấn mạnh điều nào qua những lời khuyên này? Chúa hứa điều gì khi chúng ta biết hạ mình ăn năn xưng tội trước Ngài? Bạn cần làm gì để kinh nghiệm được sự tha tội và được Chúa nhắc lên?


Sau khi kêu gọi các tín hữu đừng làm bạn với thế gian, phải tránh xa tư dục (câu 1-5), trước giả Gia-cơ đưa ra một loạt các lời khuyên hữu ích. Nếu con dân Chúa làm theo những lời khuyên này thì chắc chắn sẽ nhận được phước hạnh từ Đức Chúa Trời.


Trong câu 6, ông Gia-cơ khẳng định: “Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường” (xem thêm Châm-ngôn 3:34; I Phi-e-rơ 5:5). Trọng tâm của những lời khuyên này là nhấn mạnh vào tấm lòng hạ mình, khiêm nhường khi đến trước Chúa. Trước hết, ông khuyên chúng ta phải “phục Đức Chúa Trời; hãy chống trả ma quỷ” (câu 7). Ma quỷ luôn chống nghịch Chúa và tìm cách lôi kéo chúng ta ra khỏi Chúa. Vì thế, nếu chúng ta đầu phục Chúa, tuân theo ý muốn của Ngài và nhờ sức Ngài để chống trả ma quỷ thì chắc chắn nó sẽ lánh xa chúng ta. Tiếp theo, chúng ta phải “đến gần Đức Chúa Trời,” nghĩa là trở lại cùng Chúa (Xa-cha-ri 1:3). Khi chúng ta càng gần Chúa chừng nào thì Ngài sẽ gần chúng ta chừng nấy và chúng ta hiểu được ý muốn của Ngài cũng như nhận được sức lực, năng quyền từ Chúa để chống cự ma quỷ và sống vui lòng Ngài. Ông Gia-cơ cũng kêu gọi chúng ta “hãy lau tay mình… hãy làm sạch lòng” (câu 8), nghĩa là hãy sống một cuộc đời trong sạch, thánh khiết. Điều này đi kèm với việc sầu thảm, than khóc ăn năn tội lỗi mình và quyết tâm từ bỏ (câu 9). Đó là hành động hạ mình xưng tội trước Chúa để được Ngài thanh tẩy. Một khi chúng ta nhận biết tội lỗi của mình, thật lòng ăn năn và xưng tội cùng Chúa thì “Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác” (I Giăng 1:9).


Cuối cùng, trước giả Gia-cơ gồm tóm một lời hứa tuyệt vời của Chúa trong lời kêu gọi hạ mình ăn năn, đó là “Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa, thì Ngài sẽ nhắc anh em lên” (câu 10, I Phi-e-rơ 5:6). Hạ mình là thái độ khiêm nhường nhận biết mình yếu đuối, thấp kém, không xứng đáng. “Hạ mình xuống trước mặt Chúa” là hành động hoàn toàn đầu phục và nương cậy vào Chúa, nhận biết mình hèn mọn, xấu xa và cần được Chúa thương xót, giúp đỡ. Chúa muốn nhìn thấy tấm lòng thành tâm ăn năn, thật lòng muốn được Chúa thanh tẩy. Từ đó, Ngài sẽ nhắc chúng ta lên đến địa vị cao trọng bởi ân sủng và tình yêu Ngài dành cho chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta sẵn sàng hạ mình, ăn năn xưng tội trước Chúa để kinh nghiệm được sự tha tội và được Ngài nhắc lên.


Bạn có kinh nghiệm được niềm vui và sự tươi mới khi xưng tội và được Chúa tha thứ chưa?


Lạy Chúa, xin giúp con biết khiêm nhường, hạ mình trước Chúa, thành tâm xưng ra các tội lỗi và nhận lấy ơn thương xót của Chúa cũng như địa vị cao trọng mà Ngài ban cho.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

33 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page