top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

03-03 Những điều đánh mất niềm vui: Tham lam


 

Câu gốc: “Ta cũng ban cho ngươi nhà của chủ ngươi, trao vào tay ngươi các vợ của chủ ngươi, lập ngươi làm vua của nhà Ít-ra-ên và Giu-đa, và nếu điều đó không đủ, ắt ta sẽ thêm cho ơn khác nữa. Cớ sao ngươi đã khinh bỉ lời của Đức Giê-hô-va, mà làm điều không đẹp lòng Ngài?” (câu 8-9a).


Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Na-than vạch trần tội lỗi của Vua Đa-vít bằng cách nào? Tội lỗi của Vua Đa-vít xuất phát từ đâu? Ông phải nhận hậu quả gì? Tội lỗi này có thể đánh mất niềm vui trong đời sống bạn thế nào?


Thật không thể chấp nhận được hành vi gian ác của một người giàu có nhưng lại tham lam muốn chiếm đoạt một con chiên cái nhỏ là tài sản duy nhất của người láng giềng nghèo khổ. Chính Vua Đa-vít cũng đã nổi giận khi nghe câu chuyện của Tiên tri Na-than và nói rằng: “Ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống mà thề, người đã phạm điều ấy thật đáng chết! Hắn phải thường bốn lần giá chiên con, vì đã làm như vậy, và vì không có lòng thương xót” (câu 5-6). Tiếc thay, Vua Đa-vít lại chính là người giàu có tham lam gian ác đó khi ông chiếm lấy vợ của người lân cận và còn giết luôn cả người lân cận đó (câu 9b). Lòng tham lam đã làm đui mù đôi mắt tâm linh khiến Vua Đa-vít không nhận ra sự ban cho dư dật của Đức Chúa Trời trên ông. Chính Đức Chúa Trời đã đem ông từ một gia đình nhỏ bé trở nên một vị vua, chính Ngài cũng đã cứu ông khỏi sự truy sát của Vua Sau-lơ, ban những người phụ nữ làm vợ ông, thống nhất vương quốc cho ông và kèm theo lời hứa “nếu điều đó không đủ, ắt Ta sẽ thêm cho ơn khác nữa” (câu 8).


Lòng tham lam đã khiến Vua Đa-vít phạm một tội nặng nề, không phải là ngoại tình với bà Bát-sê-ba hay giết chồng bà là ông U-ri, mà là “khinh bỉ Lời của Đức Giê-hô-va” (câu 9). “Lời của Đức Giê-hô-va” là Luật Pháp và cả những lời hứa của Ngài nữa! Chính lòng tham lam đã khiến Vua Đa-vít bất chấp điều răn, mệnh lệnh của Đức Chúa Trời để phạm tội nhằm chiếm lấy những điều mình tham muốn. Cũng chính lòng tham lam đã khiến Vua Đa-vít thấy những điều Chúa ban cho mình là chưa đủ, để rồi ông phải tự chiếm đoạt thcêm cho mình. Cũng chính lòng tham lam đã đem tai họa vào cuộc đời Vua Đa-vít và cả gia đình ông (câu 10-12). Lòng tham lam đã lấy đi ơn phước Chúa ban và khiến ông phải đau đớn đối diện với hậu quả của tội lỗi trên chính mình và trên hậu tự của mình nữa.


Sự tham lam tình dục, địa vị, danh vọng, tiền bạc… đã và đang phá hủy nhiều cuộc đời quanh chúng ta, khiến đời sống dần đánh mất niềm vui và thay thế bằng sự cay đắng, giận dữ, và hung ác. Hãy ý thức cuộc đời trên đất chỉ là ngắn ngủi và tạm bợ, do đó “Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất” (Cô-lô-se 3:2).


Bạn thấy mình còn tham lam điều gì không?


Lạy Chúa, xin thương xót giữ gìn tấm lòng con để con bước đi mỗi ngày trong sự kính sợ và biết ơn Chúa. Xin mở mắt thuộc linh để con nhận ra sự tốt lành của Ngài cùng những ơn phước dư dật Ngài ban cho con.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

58 views

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page