top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

03-04 Chúa đáp lời người thật lòng


 

Câu gốc: “Nhược bằng dân sự Ta, là dân gọi bằng Danh Ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt Ta, và trở lại, bỏ con đường tà, thì Ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó, và cứu xứ họ khỏi tai vạ” (câu 14).


Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời hiện ra và hứa gì với Vua Sa-lô-môn? Lời hứa ấy đi kèm với điều kiện nào? Bạn cầu nguyện và cầu thay như thế nào để kinh nghiệm được sự đáp lời của Chúa?


Trong chương 6, Vua Sa-lô-môn đã cầu xin Chúa đoái thương dân Ngài khi họ phạm tội. Ông tiếp tục cầu nguyện cho dân tộc trong nhiều tháng sau đó. Và đến chương này, Đức Chúa Trời đã hiện ra cùng Vua Sa-lô-môn sau lễ khánh thành đền thờ một thời gian. Ngài phán với vua là Ngài đã nghe lời cầu nguyện của vua. Ngài sẽ tha thứ tội lỗi và chữa lành đất nước Do Thái với điều kiện là họ phải: Thứ nhất, hạ mình và xưng tội; thứ hai, cầu xin sự tha thứ từ Chúa; thứ ba, tìm kiếm Chúa hết lòng; thứ tư, từ bỏ con đường gian ác (câu 14). Sự ăn năn thật phải đi kèm với hành động từ bỏ lối sống tội lỗi trước kia. Lời Chúa hứa rất rõ ràng nếu dân Ngài thực hiện những điều trên, Ngài sẽ lắng nghe và tha thứ cho họ.


Tiếp theo, Chúa cũng khẳng định với Vua Sa-lô-môn là Ngài sẽ ngự trong đền thờ ông đã xây cất và sẽ đoái xem cũng như lắng nghe lời cầu nguyện tại nơi đó (câu 15-16). Ngài cũng khuyên Vua Sa-lô-môn phải học theo gương cha mình là Vua Đa-vít, kính sợ Chúa và tuân giữ điều răn của Ngài thì Ngài sẽ ban phước cho ông (câu 17-18). Đây là lời hứa quý báu của Chúa dành cho Vua Sa-lô-môn khi ông đang trị vì trên người Do Thái. Lời hứa của Chúa luôn đi kèm theo mệnh lệnh hay điều kiện, đòi hỏi chúng ta phải vâng lời để kinh nghiệm phước hạnh Chúa ban.


Ngày nay, chúng ta đang sống giữa một xã hội đầy rối reng, tội lỗi tràn lan, con dân Chúa cần nắm chắc lời hứa của Ngài để hạ mình cầu nguyện cho dân tộc, cho đất nước. Đức Chúa Trời là Đấng thành tín, Ngài sẽ lắng nghe và đáp lời cầu xin của chúng ta khi chúng ta biết hạ mình kêu cầu và hết lòng tìm kiếm Chúa, ăn năn xưng tội trước mặt Ngài. Dân tộc chúng ta cần con dân Chúa hiệp lòng cầu thay để Chúa đoái xem và cứu dân tộc ra khỏi bóng tối của tội lỗi và có nhiều người quay về với Chúa.


Trong hành trình theo Chúa, chúng ta cũng cần giữ kỷ luật tự xét mình mỗi ngày để hạ mình xưng tội trước Chúa về những vi phạm trong ngày, từ đó chúng ta có thể kinh nghiệm được sự tha thứ của Chúa và trải nghiệm sự ngọt ngào trong mối tương giao mật thiết với Ngài. Hội Thánh Chúa cũng cần hiệp lòng cầu thay cho dân tộc mình, chắc chắn chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự đáp lời của Chúa.


Bạn có thường xuyên hạ mình, cầu nguyện, và tìm kiếm Chúa không?


Lạy Chúa, xin nhắc con nhớ đến lời hứa của Ngài để con luôn biết hạ mình, hết lòng ăn năn, xưng tội và kinh nghiệm được sự đáp lời và tha thứ của Chúa. Xin cho con không quên cầu nguyện cho đất nước và dân tộc con.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

33 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page