top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

03-04 Những điều đánh mất niềm vui: Tội lỗi

Updated: Mar 5, 2021


 

Câu gốc: “Hãy cho tôi nghe sự vui vẻ mừng rỡ, để các xương cốt mà Chúa đã bẻ gãy được khoái lạc” (câu 8).


Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít cầu xin Chúa điều gì? Kết quả của việc này ra sao? Qua đó bạn học biết phương cách hữu hiệu nào có thể phục hồi sự vui mừng trong đời sống?


Vua Đa-vít là vị vua quyền lực và giàu có, đã giết được ông U-ri để chiếm đoạt bà Bát-sê-ba. Dù là người thành công vì có được những gì thế gian mong ước, nhưng hơn lúc nào hết, Vua Đa-vít lại ở trong tình trạng đau đớn tận tâm can vì “sự vui vẻ mừng rỡ” đã rời bỏ ông và vì “các xương cốt” ông đã bị Chúa “bẻ gãy” (câu 8). Từng đối diện với bao nguy khốn, bị kẻ thù rượt đuổi nhưng lòng Vua Đa-vít vẫn tràn ngập bình an và mỗi đêm ông có thể “nằm xuống mà ngủ… vì Đức Giê-hô-va nâng đỡ tôi” (Thi-thiên 3:5). Nhưng nay khi có mọi sự, ông lại nhận ra mình đang đánh mất điều giá trị nhất là sự hiện diện của Chúa trên đời sống, và nguyên nhân chính là tội lỗi. Nếu tội lỗi là kẻ đánh cắp niềm vui thì phương cách duy nhất để khôi phục sự vui mừng là ăn năn tội và từ bỏ nó.


Vua Đa-vít đã xin Chúa “lấy chùm kinh giới tẩy sạch tội lỗi tôi” (câu 7). Kinh giới được dùng để bôi máu trên mày cửa vào đêm Đức Chúa Trời hành phạt các con trai đầu lòng của xứ Ai Cập (Xuất Ê-díp-tô Ký 12:22), và sau này được dùng để rảy máu khi dâng tế lễ trong đền thờ (Lê-vi Ký 14:4, 6). Vua Đa-vít muốn thưa với Chúa rằng: “Xin tẩy sạch tội lỗi con bằng huyết và cho con được thanh tẩy khỏi tội lỗi đã gây ra khi làm đổ máu người vô tội.” Ông cũng xin Chúa “hãy rửa tôi thì tôi sẽ nên trắng hơn tuyết” (câu 7). “Rửa” đề cập đến đến lễ tẩy uế của luật pháp. Tiên tri Ê-sai cũng viết: “Đức Giê-hô-va phán: Bây giờ hãy đến, cho chúng ta biện luận cùng nhau. Dù tội các ngươi như hồng điều, sẽ trở nên trắng như tuyết; dầu đỏ như son, sẽ trở nên trắng như lông chiên” (Ê-sai 1:18). Và Vua Đa-vít kêu cầu Chúa “xóa hết thảy sự gian ác tôi” (câu 9). Ông nhìn thấy cuộc đời ông như một quyển sách được viết đầy dẫy những tội lỗi và gian ác, nên ông xin Chúa tẩy xóa những tội lỗi này khỏi cuộc đời ông để ông trở nên tinh sạch trước mặt Ngài.


Tạ ơn Chúa vì ngày nay mọi đòi hỏi của Luật Pháp đã được làm trọn trong Chúa Giê-xu Christ. Máu Chúa đã đổ ra trên đồi Gô-gô-tha để chúng ta trở nên công chính trước mặt Đức Chúa Trời. Điều chúng ta cần làm khi phạm tội là “nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác” (I Giăng 1:9). Hãy nhớ rằng: “Người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn; nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót” (Châm-ngôn 28:13).


Bạn còn cưu mang tội lỗi nào chưa xưng ra với Chúa không?


Lạy Chúa, xin cho con nhạy bén với tội lỗi, bằng lòng xưng nhận, và ăn năn khi được Chúa nhắc nhở để con có thể kinh nghiệm niềm vui và phước hạnh trong đời sống.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

29 views

Recent Posts

See All

Commenti


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page