top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

03-04 Theo Đuổi Sự Nên Thánh


 

Câu gốc: “Hãy cầu sự bình an với mọi người, cùng tìm theo sự nên thánh, vì nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Đức Chúa Trời” (câu 14).


Câu hỏi suy ngẫm: Trước giả thư Hê-bơ-rơ đưa ra những bí quyết nào để giữ kỷ luật tâm linh theo đuổi sự nên thánh? Hậu quả của việc không nên thánh là gì? Bạn đang theo đuổi sự nên thánh như thế nào?


Khi một người tin nhận Chúa Giê-xu, người ấy được kể là thánh vì đứng trong địa vị của một người thánh là người biệt riêng cho Đức Chúa Trời. Đó là nên thánh địa vị. Nhưng khi sống với Chúa, người ấy phải nên thánh thực nghiệm qua cách ăn nết ở mỗi ngày. Đây là một thách thức đòi hỏi con dân Chúa phải giữ kỷ luật tâm linh để theo đuổi sự nên thánh “vì nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Đức Chúa Trời.” Trước giả thư Hê-bơ-rơ đưa ra một số cách sống để có thể giữ kỷ luật tâm linh theo đuổi sự nên thánh.


Thứ nhất, câu 12 mô tả những người kiệt sức với cánh tay rũ xuống và đầu gối mỏi mệt cần đặt hy vọng vào Chúa để đưa tay lên và thẳng gối lại (Ê-sai 35:3). Những ai đang ngã lòng, tâm linh đang mệt mỏi và yếu đuối cần phải đứng lên, bám lấy lời hứa của Chúa, vượt qua thách thức để giữ kỷ luật tâm linh mà bước tới.


Thứ hai, Cơ Đốc nhân có trách nhiệm nâng đỡ nhau, người mạnh phải giúp người yếu thuộc linh để họ không vấp ngã (câu 13). Tất cả chúng ta đều cần được chữa lành và đứng vững để tiếp tục nên thánh thực nghiệm mỗi ngày (Châm-ngôn 4:26).


Thứ ba, con dân Chúa “hãy tìm cách sống hòa thuận với mọi người và đeo đuổi sự thánh khiết” (câu 14a BTTHĐ). Cộng đồng Cơ Đốc phải cố gắng duy trì hòa khí với nhau. Sứ đồ Phao-lô cũng khuyên điều này trong Rô-ma 12:18, “Nếu có thể được, thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người.” Đây là một thách thức lớn cho đời sống nên thánh thực nghiệm của Cơ Đốc nhân.


Con dân Chúa phải theo đuổi sự nên thánh (câu 14b). Những người muốn tương giao với Chúa phải ghê tởm điều ác và theo đuổi sự trong sạch (Ma-thi-ơ 5:8). Vì không một tội lỗi nào có thể đứng trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời, nên Cơ Đốc nhân phải sống thánh khiết và trong sạch mỗi ngày. Điều này là động lực để chúng ta giữ kỷ luật tâm linh theo đuổi sự nên thánh ngay bây giờ và luôn luôn. Theo đuổi sự nên thánh là quyết tâm sống vâng Lời Chúa, tránh điều ác, làm điều thiện cho mọi người theo Lời Chúa dạy. Khi một người tìm kiếm hòa bình và đeo đuổi sự nên thánh, người ấy cũng quan tâm đến đời sống tâm linh của người khác. Chúng ta phải cẩn thận giúp nhau vượt qua thách thức để không ai “trật phần ân điển của Chúa” (câu 15). Kỷ luật tâm linh là một cuộc chiến thuộc linh, mỗi chúng ta cần nhờ ơn Chúa để vượt qua những thách thức, giúp nhau bền lòng sống nên thánh thực nghiệm mỗi ngày.


Bạn có quan tâm theo đuổi sự nên thánh mỗi ngày không?


Lạy Chúa, xin giúp con luôn cảnh giác trước mọi điều ác, nhờ ơn Chúa vượt qua những thách thức trong kỷ luật tâm linh và quyết tâm theo đuổi sự thánh khiết trên linh trình theo Chúa mỗi ngày.


(c) 2024 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

31 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page