top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

03-05 Ảnh hưởng của Cơ Đốc nhân


Ma-thi-ơ 5:13-16

 

Nghe Audio


Câu gốc: “Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời” (câu 16).


Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu dùng hai hình ảnh nào để ví sánh đời sống Cơ Đốc nhân? Hai hình ảnh này có giá trị và ảnh hưởng thế nào trong đời sống? Nếp sống Cơ Đốc của bạn có ảnh hưởng ra sao trong xã hội?


Phân đoạn Kinh Thánh hôm nay nằm trong loạt bài giảng trên núi, Chúa Giê-xu ví sánh đời sống Cơ Đốc nhân như “muối của đất” và “sự sáng của thế gian” (câu 13-14). Đây là hai yếu tố quan trọng và có ảnh hưởng rất lớn trong cuộc sống. Muối là một gia vị không thể thiếu trong đời sống thường ngày với tầm ảnh hưởng rất lớn. Trong thời Chúa Giê-xu, khi nhắc đến muối, người ta liên tưởng đến ba phẩm tính sau: Thứ nhất, thánh khiết: Cơ Đốc nhân giống như muối nghĩa là phải có đời sống thánh khiết, giữ mình khỏi những sự ô uế của thế gian (Gia-cơ 1:27). Thứ hai, bảo tồn: Muối bảo quản thức ăn khỏi hư hại thể nào thì đời sống Cơ Đốc nhân cũng phải được bảo tồn nếp sống lánh khỏi tội lỗi, ảnh hưởng tốt đến những người chung quanh thể ấy. Thứ ba, thêm hương vị: Tính chất mặn của muối thêm hương vị cho thức ăn không nhạt nhẽo. Nếp sống Cơ Đốc nhân cũng phải mang hương vị đậm đà và tốt đẹp đến cho cuộc đời.


Chúa Giê-xu phán tiếp: Nếu bị mất mặn, muối ấy sẽ trở nên vô giá trị và bị quăng đi (câu 13). Nếu nếp sống Cơ Đốc nhân không đem đến ảnh hưởng tốt cho những người chung quanh thì cũng sẽ trở nên vô giá trị trước mặt Chúa và mọi người. Chúa đặt để chúng ta trong thế gian này để bày tỏ Danh Chúa, đem ảnh hưởng tốt đến cho người khác và giúp họ quay trở về với Ngài. Vì thế, nếu nếp sống chúng ta không đem đến ảnh hưởng tốt cho người thế gian mà ngược lại, bị người thế gian ảnh hưởng thì sẽ trở nên vô giá trị trước mặt Chúa và bị quăng bỏ đi mà thôi.


Tiếp theo, Chúa Giê-xu ví sánh Cơ Đốc nhân như “sự sáng của thế gian.” Tính chất của ánh sáng là phải chiếu soi. Đời sống Cơ Đốc nhân phải chiếu soi ánh sáng thiên thượng để giúp người khác nhận biết Chúa và đến với Ngài. Ánh sáng không thể nào cất giấu đi nhưng phải chiếu sáng để người khác thấy và soi đường cho họ. Đời sống Cơ Đốc nhân cũng vậy, chúng ta không thể nào “giấu” mình là con cái Chúa, nhưng phải bày tỏ, chiếu sáng trước mặt người khác qua những việc lành của chúng ta để từ đó họ có thể thấy và ca ngợi Chúa chúng ta (câu 16). Ánh sáng có tầm ảnh hưởng rất lớn trong đời sống vì nó chiếu soi và dẫn đường cho người ta đi đúng hướng. Cơ Đốc nhân cần phải đầu tư cho nếp sống Cơ Đốc mỗi ngày để soi rạng Danh Chúa cho những người chung quanh và giúp họ tìm thấy chân lý.


Nếp sống bạn có phải là ngọn đèn chiếu soi chân lý cho những người chung quanh không?


Lạy Chúa, xin giúp con đầu tư cho nếp sống Cơ Đốc để con thật sự là muối của đất và ánh sáng cho thế gian, mang ảnh hưởng tốt đến cho người khác và giúp họ nhận biết Ngài.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

39 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page