top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

03-05 Ngày Đêm Suy Gẫm Lời Chúa


 

Câu gốc: “Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng; song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va, và suy ngẫm luật pháp ấy ngày và đêm” (câu 1-2).


Câu hỏi suy ngẫm: Phân đoạn này dạy con dân Chúa điều gì? Thế nào là suy ngẫm Lời Chúa ngày và đêm? Bạn có quyết định gì sau khi suy niệm bài học này?


Thi-thiên 1:1-3 dạy con dân Chúa ba điều về việc giữ kỷ luật tâm linh để được phước. Thứ nhất, kỷ luật tâm linh trong nếp sống Cơ Đốc. Trước giả mở đầu bằng sự nhấn mạnh vào chữ “phước.” Phước cho những người “chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng” (câu 1). “Đi,” “đứng,” “ngồi” là những hoạt động hằng ngày của con người. Để được phước, con dân Chúa cần biết chọn đi đâu, đứng đâu, và ngồi đâu cho phù hợp với niềm tin Cơ Đốc. Ngoài ra, còn phải vâng theo Lời Chúa và từ chối đi theo hoặc lắng nghe những người nhạo báng chẳng tin.


Thứ hai, kỷ luật tâm linh không phải là gánh nặng. “Song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va” (câu 2a). Luật pháp Chúa không phải đặt ra để chất gánh nặng lên con dân Ngài, nhưng để giúp chúng ta nhận rõ sự thiếu sót, yếu đuối của bản thân để xin Chúa thay đổi đời sống, có lòng kính yêu Chúa và mối tương giao với Chúa thêm sâu đậm, đồng thời tâm linh được an nghỉ trong Ngài.

Thứ ba, kỷ luật tâm linh trong việc ngày đêm suy ngẫm Lời Chúa. Cuộc đời của con dân Chúa vui vẻ suy ngẫm luật pháp Chúa ngày đêm sẽ giống như cây trồng gần dòng nước, xanh tươi và kết trái. Mọi việc được Chúa ban phước, thịnh vượng. Đây là lời hứa đầy khích lệ để con dân Chúa chuyên tâm suy ngẫm Lời Chúa ngày và đêm. Đây cũng là bí quyết để Cơ Đốc nhân nhận được phước hạnh trên hành trình theo Chúa.


Ngày đêm suy ngẫm Lời Chúa không có nghĩa chỉ đọc, học mà còn phải nghiền ngẫm ý nghĩa trong từng câu Kinh Thánh một cách thường xuyên và liên tục. Từ “suy ngẫm” nghĩa là cân nhắc, đắn đo, suy nghĩ, đào sâu và quyết tâm áp dụng vào đời sống hàng ngày, chứ không phải hời hợt “nghe lỗ tai này và lọt qua lỗ tai kia.” Thật đáng buồn khi nhiều Cơ Đốc nhân mang tiếng đi nhà thờ từ năm này qua năm nọ, nhưng đức tin vẫn không tăng trưởng, vẫn còn là “con đỏ” trong Chúa vì họ không “suy ngẫm” Lời Chúa ngày đêm, Lời Chúa không trở thành một phần thiết yếu trong đời sống họ, và vì họ chưa thực hành chân lý hay những nguyên tắc sống theo Lời Chúa. Cuộc sống đầy những cám dỗ bủa vây chúng ta, cơm áo gạo tiền cũng là một thách thức không kém khiến cho Lời Chúa trở thành thứ yếu trong cuộc sống. Xin Chúa cho chúng ta vượt qua thách thức cuộc sống để giữ kỷ luật tâm linh suy ngẫm Lời Chúa ngày và đêm để được phước Chúa ban.


Bạn có ưu tiên và thường xuyên suy ngẫm Lời Chúa hằng ngày không?


Lạy Chúa, xin giúp con giữ kỷ luật tâm linh yêu mến Lời Chúa, ngày đêm suy ngẫm Lời Chúa, và sống theo Lời Ngài dạy để đời sống con được phước và đẹp lòng Ngài.


(c) 2024 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

44 views

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page