top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

03-05 Sự ương ngạnh của Vua Sau-lơ


 

Câu gốc: “Sự vâng lời tốt hơn của tế lễ, sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực; sự bội nghịch cũng đáng tội bằng sự tà thuật; sự cố chấp giống như tội trọng cúng lạy hình tượng” (câu 22b-23a).


Câu hỏi suy ngẫm: Kể từ khi lên ngôi, Vua Sau-lơ đã phạm những lỗi nào? Mỗi lần phạm tội, ông biện hộ cho hành động của mình như thế nào? Hậu quả của việc ông không ăn năn xưng tội là gì? Bài học nhắc nhở bạn điều gì?


I Sa-mu-ên chương 13 đã ghi lại lỗi Vua Sau-lơ phạm đầu tiên là tự ý dâng của lễ thiêu trước khi ông Sa-mu-ên đến. Khi hỏi tại sao thì vua đã nói: “Tôi thấy dân chúng bỏ tôi đi tản mác, còn ông lại không đến theo thời gian đã định, và người Phi-li-tin đã tập trung tại Mích-ma, nên tôi nghĩ rằng người Phi-li-tin chắc sắp tấn công tôi tại Ghinh-ganh, mà tôi chưa cầu khẩn Đức Giê-hô-va. Vì vậy, tôi miễn cưỡng dâng tế lễ thiêu” (I Sa-mu-ên 13:11-12 BTTHĐ). Giờ đây, trong chương 15, vua lại tiếp tục phạm lỗi thứ hai. Trong thời Vua Sau-lơ, quân A-ma-léc thuộc dòng dõi Ê-sau, rất tàn ác và hung bạo nên Chúa ra lệnh cho Vua Sau-lơ phải tiêu diệt hoàn toàn dân này, cả đến bò, chiên, lạc đà và lừa như làm sạch khối ung thư trong cơ thể, đừng để còn sót lại mà tiếp tục gây hại dân Chúa (câu 2-3). Nhưng Vua Sau-lơ dung thứ cho vua A-ma-léc là ông A-ga, cũng như giữ lại một số chiên và bò tốt nhất làm chiến lợi phẩm, chỉ diệt những con xấu và không giá trị mà thôi. Khi bị Tiên tri Sa-mu-ên chất vấn, Vua Sau-lơ không nhận lỗi mà nói loanh quanh rằng mình đã thi hành đúng sứ mệnh Chúa giao, ông còn đổ thừa cho dân chúng muốn giữ lại các gia súc để làm các của lễ dâng cho Chúa (câu 21).


Cả hai lần phạm tội, Vua Sau-lơ đều không nhận lỗi mà cố biện hộ cho tội lỗi của mình. Lần đầu ông đổ thừa Tiên tri Sa-mu-ên đến trễ, ông lo lắng cho dân nên mới dâng của lễ. Lần thứ hai, ông chẳng những đổ lỗi cho dân mà còn dùng lý lẽ biện hộ rất thiêng liêng là giữ lại những con vật tốt để làm của lễ dâng cho Chúa! Vua Sau-lơ nghĩ ông có thể đánh lừa Tiên tri Sa-mu-ên khi biện hộ như vậy, nhưng vua đã quên Chúa là Đấng Toàn Tri, những lời vua chưa nói ra, Ngài đã biết hết rồi (Thi-thiên 139:4). Hậu quả của việc từ bỏ Lời Chúa phán dạy, cố chấp không ăn năn xưng tội là bị Chúa từ bỏ và ông không còn được làm vua Ít-ra-ên nữa (câu 23).


Bản chất con người khi phạm tội là tìm cách biện hộ loanh quanh mà không chịu nhận mình sai, không ăn năn và xưng tội mình vi phạm nên không nhận được sự tha thứ. Đức Chúa Trời Toàn Tri biết mọi tội lỗi của chúng ta nhưng Ngài muốn chúng ta phải thành tâm xưng tội mình ra, ăn năn và hứa từ bỏ thì Ngài sẽ tha thứ và ban ơn phục hồi.


Bạn có thật lòng ăn năn, xưng tội, và từ bỏ tội lỗi đã phạm không?


Cảm tạ Chúa vì Ngài quả quyết rằng dù tội của con đỏ như son Ngài cũng làm cho trắng như lông chiên. Xin giúp con mạnh dạn xưng ra và lìa bỏ những tội lỗi của mình hầu được Chúa tha thứ và ban phước.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

30 views

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page