top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

03-07 Đối diện với sai phạm


 

Câu gốc: “Bởi đức tin, A-bên đã dâng cho Đức Chúa Trời một tế lễ tốt hơn của Ca-in, và được xưng công bình, vì Đức Chúa Trời làm chứng về người rằng Ngài nhậm lễ vật ấy; lại cũng nhờ đó dù người chết rồi, hãy còn nói” (Hê-bơ-rơ 11:4).


Câu hỏi suy ngẫm: Biến cố nào đã xảy ra trên đời sống ông Ca-in? Vì sao? (Xem Hê-bơ-rơ 11:4) Ông Ca-in đã phản ứng thế nào? Bạn thường phản ứng ra sao khi gặp những chuyện không theo ý mình?


Mọi chuyện dường như rất êm ả cho đến một ngày hai anh em ông Ca-in và A-bên cùng đến thờ phượng và dâng của lễ cho Chúa. Nhưng Đức Chúa Trời chấp nhận của lễ của ông A-bên mà từ chối của lễ của ông Ca-in, vì sao? Có thể có nhiều câu trả lời. Thứ nhất, vì tính chất của lễ. Có lẽ ngay từ đầu, ông bà A-đam và Ê-va đã được Đức Chúa Trời bày tỏ hình ảnh của lễ bằng máu qua việc giết một con thú và lấy da làm áo cho họ, và họ cũng đã dạy lại cho các con mình. Sau này, Đức Chúa Trời đã hỏi ông Ca-in: “Nếu ngươi làm lành, há chẳng ngước mặt lên sao?” (câu 7a). Câu hỏi ngụ ý ông Ca-in đã biết điều đúng nhưng không vâng lời mà cứ làm theo ý mình nên của lễ không được nhậm. Cần luôn nhớ rằng Đức Chúa Trời phải là trung tâm của sự thờ phượng và là Đấng quyết định sự thờ phượng của chúng ta. Thứ hai, có thể là tấm lòng dâng hiến. Ông A-bên đã dâng điều tốt nhất là “chiên đầu lòng,” còn ông Ca-in chỉ đơn thuần dâng “thổ sản” mà không phải là “trái đầu mùa” (câu 3-4). Ngày nay, nhiều người dâng cho Chúa nhiều điều nhưng vẫn giữ điều tốt nhất và quý nhất lại cho mình.


Nhưng có lẽ lý do rõ nhất là động cơ dâng của lễ, được bày tỏ trong Hê-bơ-rơ 11:4. Câu Kinh Thánh này nhấn mạnh “bởi đức tin, A-bên đã dâng cho Đức Chúa Trời một tế lễ tốt hơn của Ca-in,” điều đó có nghĩa ông A-bên dâng của lễ bởi đức tin đặt nơi Đức Chúa Trời, còn ông Ca-in dâng của lễ như một nghi thức tôn giáo theo sự dạy dỗ của cha mẹ. Tại đây, chúng ta nhận ra mọi hành động không thực hiện bởi đức tin nơi Đức Chúa Trời đều không có giá trị trước mặt Ngài (Hê-bơ-rơ 11:6).


Thay vì nhận biết sai phạm của mình thì ông Ca-in đã “giận lắm mà gằm nét mặt” (câu 5b). Ông giận Đức Chúa Trời và cả em mình vì cảm thấy Ngài không công bằng và cư xử bất công với ông. Chính lòng kiêu ngạo đã khiến ông Ca-in không chấp nhận sai lầm của mình mà ăn năn, và cũng không chấp nhận thuận phục ý muốn của Chúa.


Có lẽ chúng ta cũng thường phản ứng giống ông Ca-in khi Chúa sửa dạy những sai phạm của mình. Xin Chúa cho chúng ta dành thời gian yên lặng để xin Chúa bày tỏ ý muốn của Ngài mà xưng tội và ăn năn chứ không vội vàng nổi giận với Chúa, với người khác, và với hoàn cảnh.


Bạn có đủ khiêm nhường nhận lấy sự sửa phạt của Chúa để ăn năn không?


Tạ ơn Chúa vì đã yêu con và sửa dạy để con ngày một hoàn thiện và trở nên giống Chúa hơn. Xin cho con mang lấy tinh thần khiêm nhường hạ mình để thuận phục ý muốn Chúa.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

27 views

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page