top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

03-08 Đối diện với những thất bại


 

Câu gốc: “Sự ngu dại của người nào làm cho hư hỏng đường lối mình, và lòng người oán Đức Giê-hô-va.”


Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn cho biết thất bại của một người đến từ đâu? Phản ứng thường thấy khi người ta đối diện với thất bại của mình là gì? Vì sao phản ứng như vậy là dại dột? Bạn có thái độ nào đối với thất bại của mình?


Câu Châm-ngôn chỉ rõ “đường lối” hay tiến trình đời sống của một người bị “hư hỏng” là do chính “sự ngu dại của người đó.” “Sự ngu dại” biểu hiện ra bên ngoài là phản ánh của “sự ngu dại” bên trong, đối lập với sự khôn ngoan, tri thức của Đức Chúa Trời. Khi một người đi theo đường lối mình hơn là thuận phục Chúa thì người đó “làm hư hỏng đường lối mình.” Nói cách khác, người ngu dại tự bắn vào chân mình, tự phá hủy cuộc đời mình.


Nhưng thay vì nhận biết lỗi lầm của chính mình, người ngu dại không kính sợ Chúa thường đổ lỗi cho người khác, và cả cho chính Chúa khi họ “oán Đức Giê-hô-va.” “Oán” có nghĩa là giận dữ, bực tức, cay đắng nung nấu trong lòng. Một người ngu dại như vậy không còn nhận ra sự ngu dại của chính mình, không biết lắng nghe học hỏi để thay đổi nhưng lại nổi giận và oán trách Chúa. Chính vì họ không đặt nguyên nhân gây ra lỗi lầm của mình đúng chỗ, nên họ không thể cải thiện cuộc sống của mình.


Sự kiêu ngạo và lấy mình làm trung tâm chính là nguyên nhân khiến con người phạm tội và cũng là nguyên nhân khiến cho con người đui mù, không chịu chấp nhận lỗi lầm để ngày càng lún sâu vào tội lỗi, phá hủy cuộc đời mình và những người chung quanh. Ông Ca-in đã phạm tội khi giết ông A-bên, nhưng ông không nhìn ra tội lỗi của mình và cảm thấy Đức Chúa Trời không công bằng (Sáng Thế Ký 4:3-12). Ông Ca-in đã “oán Đức Giê-hô-va” nên ông bịt tai với những lời cảnh cáo của Ngài và đã “làm cho hư hỏng đường lối mình.”


Nhiều người vẫn thường giận dữ khi cảm thấy Đức Chúa Trời và người khác cư xử không công bình với mình, và trong cơn giận dữ họ đã oán giận Đức Chúa Trời, người khác, và Hội Thánh. Những người này “vội bước” (câu 2b) - tức vội nói ra những lời cay đắng vì tự ái, vội đạp đổ mọi mối liên hệ trong Hội Thánh, vội rời bỏ chức vụ và sự kêu gọi, vội lánh xa Hội Thánh… - và bởi đó đã “bị vấp phạm,” đúng ra là tự vấp phạm, và đánh mất mục đích Chúa dành cho mình.


Ai cũng có thể sai phạm, nhưng người biết đầu tư nếp sống Cơ Đốc khôn ngoan theo Lời Chúa dạy sẽ biết khiêm nhường lắng nghe sự sửa phạt, không vội vã phản ứng theo cảm xúc nóng giận của mình, biết nhận trách nhiệm về những lỗi lầm do mình gây ra, biết ăn năn xưng tội với Chúa, và biết thay đổi con đường dại dột mình đang theo đuổi (I Giăng 1:9).


Bạn có oán trách Chúa khi gặp thất bại không?


Lạy Chúa, xin cho con một tâm trí khôn ngoan và một tấm lòng khiêm nhường để nhận ra sự sửa phạt từ Chúa, biết ăn năn, và kinh nghiệm sự phục hồi từ Ngài.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

49 views0 comments

Recent Posts

See All

Commentaires


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page