top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

03-08 Lời cảnh cáo

Updated: Mar 8, 2022


 

Câu gốc: “Chớ có ai đương bị cám dỗ mà nói rằng: Ấy là Đức Chúa Trời cám dỗ tôi; vì Đức Chúa Trời chẳng bị sự ác nào cám dỗ được, và chính Ngài cũng không cám dỗ ai. Nhưng mỗi người bị cám dỗ khi mắc tư dục xui giục mình. Đoạn, lòng tư dục cưu mang, sinh ra tội ác; tội ác đã trọn, sinh ra sự chết” (Gia-cơ 1:13-15).


Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời đã cảnh cáo ông Ca-in điều gì? Bạn được nhắc nhở gì qua bài học này?


Cả nhà không ai nhận ra cơn giận đang sôi sục trong lòng và trí ông Ca-in, nhưng không có gì che giấu được Chúa, Ngài đã hỏi ông Ca-in: “Cớ sao ngươi giận, và cớ sao nét mặt ngươi gằm xuống?” (câu 6). Câu hỏi không phải để ông Ca-in trả lời cho Ngài mà để trả lời cho chính ông. Ngài muốn nói với ông Ca-in rằng: “Các ngươi là người thờ phượng, nhưng Ta là đối tượng của sự thờ phượng, và Ta là Đấng duy nhất có quyền quyết định về sự thờ phượng của các ngươi, là Đấng duy nhất quyết định nhận sự thờ phượng của ai. Ngươi là ai mà dám đứng trước mặt Ta để nói về sự công bằng?” (Gióp 41:2; 42:3). Có lẽ lòng kiêu ngạo đã khiến ông Ca-in quên mình là con người đầu tiên sinh ra trong dòng dõi tội lỗi, và mình không thể làm gì để trở nên công bình trước mặt Chúa. Chúng ta phải luôn nhớ rằng Đức Chúa Trời có quyền hành động theo ý muốn Ngài và không ai có quyền đòi hỏi Ngài phải hành động theo ý muốn mình.


Lòng kiêu ngạo cũng khiến ông Ca-in trở nên ngu dại, không nhận ra Đức Chúa Trời từ chối lễ vật không có nghĩa là Ngài từ bỏ ông. Nếu từ bỏ thì sao Ngài còn tìm và cảnh cáo ông? Sự kiêu ngạo đã làm ông mù lòa, không nhận ra việc mình làm là sai (câu 7a). Người kiêu ngạo luôn lấy mình làm trung tâm nên thiếu nhạy bén với sự bày tỏ của Chúa mà rất nhạy bén với những điều người đó cho là đang làm tổn thương mình. Họ trở nên ngu dại khi cố gắng bảo vệ mình.


Không những thế, Đức Chúa Trời còn cảnh cáo rằng Sa-tan luôn luôn rình rập để tấn công và ăn nuốt ông Ca-in (câu 7b). Ông không thể ngờ một ý tưởng sai trật đã đem ông đến một hậu quả đen tối. Có lẽ không ai ngờ tội phạm giết người đầu tiên khởi đầu qua việc dâng của lễ! Ma quỷ có thể tấn công ngay cả lúc chúng ta đang thờ phượng và phục vụ Chúa!


Đức Chúa Trời cho ông Ca-in biết dù phải chịu sự tấn công của Sa-tan thì ông “phải quản trị nó” (câu 7b). Nói cách khác, ông Ca-in phạm tội là vì ông không quản trị được lòng mình, đừng đổ thừa cho việc Chúa không nhận của lễ, cũng đừng đổ thừa cho ông A-bên, hay thậm chí Sa-tan! Mỗi người phải chịu trách nhiệm về tội lỗi mình đã phạm (Gia-cơ 1:13-15), nếu không chấp nhận tội lỗi mình và ăn năn thì sẽ không bao giờ được tha thứ.


Bạn có nhận biết những lời cảnh cáo của Chúa và ăn năn không?


Lạy Chúa, xin giúp con nhận biết những lời cảnh cáo của Ngài cho con, và mỗi khi con phạm tội xin Chúa tha thứ cho sự yếu đuối của con và ban cho con tấm lòng hạ mình ăn năn để tránh tái phạm và phục hồi mối tương giao với Ngài.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

39 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page