top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

03-11 Đừng thử Chúa


 

Câu gốc: “Các ngươi chớ thử Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, như đã thử Ngài tại Ma-sa” (câu 16).


Câu hỏi suy ngẫm: Ông Môi-se đã nhắc đến câu chuyện lịch sử nào của tổ phụ người Ít-ra-ên? Ông đã cảnh báo người Ít-ra-ên không được phép làm những điều gì khi định cư nơi vùng Đất Hứa? Hậu quả của việc không nghe theo lời cảnh báo ấy là gì? Bí quyết để không thử Chúa là gì?


Trong phân đoạn Kinh Thánh này, ông Môi-se căn dặn người Ít-ra-ên hai điều không được phép làm khi vào sinh sống trong vùng Đất Hứa mà họ sắp sửa đánh chiếm. Ấy là họ không được phép thờ hình tượng và không được phép thử Chúa như tổ phụ họ đã từng làm tại Ma-sa. Thử Chúa có nghĩa là thử thách hay thách thức Chúa vì nghi ngờ quyền năng Ngài. Ông Môi-se đã nhắc lại một sự kiện trong quá khứ như một lời khuyến cáo cho tương lai của người Ít-ra-ên, đó là câu chuyện lịch sử xảy ra trong hoang mạc, khi tổ phụ người Ít-ra-ên không có nước uống và họ đã nghi ngờ về sự hiện diện của Chúa giữa vòng họ: Có Đức Giê-hô-va ở giữa chúng ta hay chăng (Xuất Ê-díp-tô Ký 17:1-7). Hành động của tổ phụ người Ít-ra-ên không đơn thuần chỉ là sự lằm bằm thiếu suy nghĩ, nhưng là hành động của sự nổi loạn, bởi hành động thử Chúa ấy khác nào một sự chất vấn về quyền năng của Chúa và thể hiện cả sự vô tín của tổ phụ họ ngày xưa.


Khi chỉ vì những nghịch cảnh tạm thời trong cuộc sống mà cứ đem lòng nghi ngờ về sự hiện diện của Chúa, thì việc dân Chúa thờ lạy những hình tượng ngoại bang chỉ là việc sớm muộn. Bởi khi Chúa làm việc gì, Ngài đều có ý định và thời điểm tốt lành của Ngài, chứ không phải Ngài thực hiện mọi việc răm rắp theo yêu cầu và ý muốn của dân Ngài. Có thể nói, hai điều ông Môi-se ngăn cấm dân Chúa không được phép làm đều liên hệ với nhau. Đó là lòng nghi ngờ hay cũng gọi là sự thử Chúa là bước đầu của việc rời xa Chúa, đánh mất đức tin và lòng trung thành nơi Ngài để đi theo những vị thần mà họ nghĩ là có khả năng thỏa mãn những điều lòng họ mong muốn.


Tin cậy Chúa trong những hoàn cảnh tối tăm và khó khăn là những kinh nghiệm thuộc linh mà mỗi chúng ta đều cần phải trải qua. Sự trải nghiệm thuộc linh này sẽ trui rèn đức tin của chúng ta nơi Chúa, nhằm giúp chúng ta thoát ra khỏi sự tranh chiến trong lòng rằng có Đức Giê-hô-va ở giữa mình chăng, và quan trọng hơn là tiếp tục lựa chọn tin cậy Chúa ngay cả khi không hiểu hết ý định của Ngài. Một trong những bí quyết tốt nhất để không thử Chúa, ấy là tấm lòng biết ơn. Nếu chúng ta tập thói quen cảm tạ Chúa trong mọi sự, thì Đức Thánh Linh sẽ đổ đầy trong lòng chúng ta những lời ca ngợi thay vì để cho Sa-tan đổ đầy trong chúng ta những nọc độc cay đắng về Chúa.


Đã bao lần bạn thử Chúa trên hành trình đức tin theo Chúa của mình?


Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì trong những nghịch cảnh của cuộc sống, con vẫn hay hoài nghi sự tể trị của Ngài. Xin giúp con luôn nhớ đến những ơn lành Ngài từng ban cho con để có cớ chúc tụng Ngài trong mọi hoàn cảnh.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

34 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page