top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

03-11 Như vẫn thường làm


Đa-ni-ên 6:10

 

Nghe Audio


Câu gốc: “Khi Đa-ni-ên nghe rằng chỉ dụ đó đã ký tên rồi, thì về nhà mình. Tại đó, cứ một ngày ba lần, người quỳ gối xuống, cầu nguyện, xưng tạ trước mặt Đức Chúa Trời mình, như vẫn làm khi trước.”


Câu hỏi suy ngẫm: Khi nghe chỉ dụ cấm cầu nguyện với thần nào khác ngoài vua, ông Đa-ni-ên đã làm gì? Câu 10 cho thấy những đặc điểm nào trong nếp sống cầu nguyện của ông Đa-ni-ên? Làm thế nào để cầu nguyện trở thành không thể thiếu trong đời sống của bạn?


Khi biết tin cấm lệnh với hình phạt là bị quăng vào hang sư tử nếu ai vi phạm, ông Đa-ni-ên “về nhà, lên một phòng cao, nơi có các cửa sổ hướng về Giê-ru-sa-lem” (câu 10). Vì sao chi tiết phòng cao với cửa sổ hướng về Giê-ru-sa-lem lại quan trọng? Trong I Các Vua 8, tại lễ cung hiến đền thờ, Vua Sa-lô-môn đã cầu nguyện khi dân Chúa bị quân thù chinh phạt, khi đói kém xảy ra, khi bị phu tù, v.v… nếu họ hướng mặt về xứ và về thành mà Chúa đã chọn và về đền thờ mà cầu nguyện, thì Chúa sẽ dủ nghe lời nài xin của họ. Chính vì niềm tin ấy, dù đối diện với cấm lệnh, ông Đa-ni-ên vẫn không trốn vào một góc khuất nào đó rồi lén lút cầu nguyện. Ông không xem cầu nguyện với Chúa là việc gì sai hay đáng xấu hổ để phải sợ sệt. Ông xem sự tương giao với Chúa quý hơn chức vụ “trên cả nước” mà vua định giao cho ông (câu 3), quý hơn chính mạng sống của ông.


Tại trên phòng cao ấy, “cứ một ngày ba lần, người quỳ gối xuống, cầu nguyện, xưng tạ trước mặt Đức Chúa Trời mình, như vẫn làm khi trước” (câu 10). Tư thế quỳ gối cầu nguyện của ông là tư thế khiêm nhu và cung kính. Nội dung cầu nguyện của ông không chỉ là cầu xin, dù điều đó hoàn toàn hợp lý trong hoàn cảnh này, nhưng ông vẫn tìm thấy nhiều điều để cảm tạ, chúc tụng Chúa. Thời giờ cầu nguyện của ông là một ngày ba lần, đều đặn mỗi ngày. Ca ngợi Chúa, cầu nguyện, và cầu nguyện nhiều lần trong ngày đã trở thành một thói quen sống động trong cuộc đời ông. Hẳn là nhờ đó, ông vẫn bình thản trước mối đe dọa bị ném vào hang sư tử, vẫn có thể bật lên lời chúc tụng, cảm tạ Chúa mỗi ngày chứ không phải là lời thở than, trách móc. Hẳn là bởi cớ đó nên ông được thêm năng lực để có thể bình an đối diện với những tị hiềm, những âm mưu nhằm vào chính mình.


Một nơi chốn biệt riêng, một thái độ đúng đắn, một tư thế đúng đắn, một thời giờ đều đặn đã giúp ông Đa-ni-ên có được nếp sống cầu nguyện đầy linh nghiệm và sống động. Sự cầu nguyện có vai trò nào trong cuộc đời của chúng ta? Xin Chúa cho chúng ta học theo gương ông Đa-ni-ên trong thái độ chân thành, khiêm nhu, và biết ơn khi dâng lời cầu nguyện lên Cha chúng ta ở trên trời.


Bạn cần phải cải thiện điều gì để cầu nguyện trở thành một thói quen đem lại linh lực giúp bạn đối diện với những khó khăn trong cuộc sống?


Lạy Chúa, xin cho con thấy được cầu nguyện với Vua trên muôn vua là đặc ân rất lớn. Xin giúp con có động cơ đúng, tư thế đúng, cách thức đúng và nơi chốn thuận lợi để đời sống cầu nguyện của con thật sống động.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

23 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page